شرك


للّه[ الشِّرْکَ إ خْلاصا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَاتَّقُوا اللّه حَقَّ تُقاتِهِ، وَ لا تَمُوتُّنَ إ لاّ وَ أنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَ أطيعُوا اللّه فيما أمَرَکُمْ بِهِ، وَ نَهاکُمْ عَنْهُ، فَاِنّهُ، إ نَّما يَخْشَي اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماء

***

ترجمه:

و خداوند سبحان شرک را (در امور مختلف) حرام گرداند تا آن که همگان تن به ربوبيّت او در دهند و به سعادت نائل آيند؛ پس آن طوري که شايسته است بايد تقواي الهي داشته باشيد و کاري کنيد تا با اعتقاد به دين اسلام از دنيا برويد.

بنابر اين بايد اطاعت و پيروي کنيد از خداوند متعال در آنچه شما را به آن دستور داده يا از آن نهي کرده است، زيرا که تنها علماء و دانشمندان (اهل معرفت) از خداي سبحان خوف و وحشت خواهند داشت.


***