ورود فاطمه به بهشت


رسول خدا فرمود:" وقتي فاطمه عليهاسلام را به بهشت مي برند، مريم با هفتاد هزار فرشته به استقبالش مي آيد و بر او سلام مي كند. سپس خديجه با هفتاد هزار فرشته با پرچم هاي تكبير به استقبالش مي آيد، سپس حواء با هفتاد هزار فرشته و سپس آسيه با هفتاد هزار فرشته."روزي رسول خدا به فاطمه عليهاسلام فرمود:" در روز قيامت، وقتي به در بهشت برسي، دوازده هزار فرشته به ملاقاتت مي شتابند. آنها هرگز كسي را قبل از تو نديده اند. در دست آنها وسايلي از نور است، همگي بر مركب هاي بهشتي با روپوش هاي طلايي و ياقوت سوارند و به تو خوشامد مي گويند."قصر فاطمه در بهشت:

رسول خدا فرمود:" در شب معراج هنگامي كه مرا به آسمان بردند، داخل بهشت شدم و ديدم جايگاه فاطمه هفتاد قصر از مرجان قرمز و لوءلوء است."


***

* بحارالانوار، ج 43، ص 226.

* بحارالانوار، ج 43، ص 76.