ورود حضرت فاطمه به محشر


در احاديث معتبر از طريق عامه و خاصه آمده است كه در روز رستاخير حضرت فاطمه عليهاالسلام را به ناقه اي از ناقه هاي بهشتي سوار مي كنند و ملائكه اطراف او را مي گيرند، جبرئيل از طرف راست، ميكائيل از طرف چپ، اميرالمؤمنين پيشاپيش، امام حسن و امام حسين نيز از پشت سر او را همراهي مي كنند، و با تمام عظمت و جلالت وي را به محشر مي آورند، تا جايي كه خلايق از ديدن او سرهاي خود را پايين بيندازيد و چشمهايتان را ببنديد، تا فاطمه عليهاالسلام دختر رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله عبور كند». مردم محشر با شنيدن اين پيام كه از سوي عرش خدا صادر مي گردد، همگي سرهاي خود را پايين مي اندازند و چشمهايشان را مي بندند و فاطمه عليهاالسلام از روي پل صراط عبور مي كند و در كنار بهشت قرار مي گيرد... (يا معشر الخلائق! نكسوا رئوسكم و غضوا ابصاركم حتي تمر فاطمه عليهاالسلام بنت محمد علي الصراط، فتمر مع سبعين الف جاريه من الحور العين...) (1)

آري در روز قيامت نيز همه ي چشمها لياقت ديدن فاطمه عليهاالسلام را نخواهند داشت، فقط آنان كه در اين دنيا امتحان پس داده و لياقت شيعه بودن را كسب كرده اند، مدال افتخار آن روز را از دست فاطمه عليهاالسلام دريافت مي دارند...

***

1ـ كنزالعمال، ج 12، ص 105، ش 34209- فرائدالسمطين، ج 2، ص 49، ش 380 و ص 64، ش 387- سفينه، ج 2، ص 375- ابن ابى‏الحديد، ج 9، ص 193- بحار، ج 43، ص 53 و ص 219.