مقام حضرت زهرا در بهشت


مقام زهرا عليهاالسلام در بهشت با مقام پيامبر و علي و حسنين عليهم السلام يكسان است

منقبت ديگر، اشتراك فاطمه ي زهرا سلام اللَّه عليها با پيامبر اكرم و اميرالمؤمنين و حسنين عليهم السلام است در مقامات و درجاتي كه مخصوص و منحصر مي باشد به پنج تن آل عبا. با دقت در اين دسته روايات كاملاً روشن مي شود كه آنان را مقام و مركزيت خاصي است، و هرگز هيچ بشري را به آن درجات والا راه نيست.

زيد بن ارقم از پيامبر اكرم روايت مي كند كه آن حضرت خطاب به اميرالمؤمنين فرمود:

«انت معي في قصري في الجنه مع فاطمه ابنتي (و انت اخي و رفيقي) ». (1)

«يا علي تو و دخترم فاطمه در بهشت در قصر من همنشين من هستيد. سپس پيامبر اكرم اين آيه را تلاوت فرمود: (برادرانه بر تختهاي بهشتي روبروي هم مي نشينيد)».

اين روايت را محب الدين طبري در كتاب الرياض النضره، ابن مغازلي در مناقب، حمويني در فرائد، ابن باكثير (2) در وسيله المال، و عاصمي در زين الفتي، احمد بن حنبل در مناقب نقل كرده اند.

حديث ديگري اميرالمؤمنين عليه السلام مرفوعا از پيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله و سلم نقل كرده اند كه رسول اكرم فرمود:

«في الجنه درجه تدعي «الوسيله». فاذا سالتم اللَّه فسلوا لي الوسيله، قالوا: يا رسول اللَّه، من يسكن معك فيها؟

قال: علي و فاطمه والحسن والحسين». (3)

«در بهشت درجه اي است به نام «الوسيله»، هرگاه بخواهيد در هنگام دعا چيزي براي من از خدا بطلبيد، مقام «وسيله» را مسئلت نماييد، گفتند: يا رسول اللَّه چه كساني در اين درجه ي مخصوص با شما همنشين هستند؟ فرمود: علي، فاطمه، حسن و حسين». اين حديث از دانشمندان عامه نيز در كتب خود ذكر نموده اند، از جمله سيوطي در كتاب جامع الكبير از حافظ ابن مردويه نقل كرده است.

ما شيعيان نيز در زيارت پيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله و سلم چنين عرض مي كنيم: «اللهم اعطه الدرجة الرفيعة، و آته الوسيلة من الجنة». (4)

چنانكه گفته شد درجة الوسيله- كه والاترين درجات بهشتي است- مخصوص و منحصر است به پنج تن، و هرگز بشري را به آن رتبه ي اعلي راه نيست. درجة الوسيله برتر از درجات جميع انبيا، اوصيا، اوليا، و علماء و مخلصين است. (5)

اميرالمؤمنين چنين روايت مي كند كه پيامبر اكرم فرمود:

«انا و فاطمة و علي والحسن والحسين في مكان واحد يوم القيامة».

«روز قيامت من و فاطمه و علي و حسن و حسين داراي مقام و منزلت واحدي هستيم».

آري اينان در تمام عوالم خلقت مقام و منزلتشان يكي است. در عالم نور، در عالم ذر، در عالم اظله، در محشر، در عوالم سفلي و علوي، ملكي و ملكوتي، در غيب و شهود، خلاصه در تمام مسير آفرينش، از آغاز تا پايان، همه جا با هم، هم رديف و هم شان و هم مقامند. بعضي ازعلماي عامه (سني) كه حديث مذكور را نقل كرده اند عبارتند از: احمد بن حنبل در مسند، حافظ محب الدين طبري در الرياض النضره.

روايت ديگري كه حضرات عامه نيز نسبت به آن اهميت بسيار قائل شده اند عبارت از اين است: روزي رسول اكرم وارد خانه علي شد، و اميرالمؤمنين را در حال استراحت مشاهده كرد؛ و خطاب به حضرت زهرا چنين فرمود:

«اني و اياك و هذين (يعني الحسنين) و هذالراقد (او النائم)، يوم القيامه في مكان واحد». (6)

«همانا، من و تو (يا زهرا) و حسن و حسين، و اين شخص كه در اينجا آرميده است (علي)، روز قيامت همه در يك جا خواهيم بود».

راويان اين حديث عبارتند از: احمد ابن حنبل در مسند، حافظ ابن عساكر، محب الدين طبري، حاكم حسكاني....

حاكم نيسابوري اسناد اين روايت را بررسي و آن را تأييد نموده است. (7)

ما نيز مدارك اين حديث شريف را كاملاً رسيدگي كرديم؛ ترديدي در صحت آن نيست، و مسلماً از فرمايشات پيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله و سلم مي باشد.

عبداللَّه بن قيس از رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله و سلم نقل مي كند كه فرمود:

«انا و علي و فاطمة والحسن والحسين يوم القيامة في قبة تحت العرش». (8)

«جايگاه من و علي و فاطمه و حسن و حسين روز قيامت در قبه اي است كه زير عرش قرار دارد».

از اين روايت چنين معلوم مي شود كه والاترين مقامات كه «وسيله» نام دارد، در پايتخت عظمت حضرت حق تبارك و تعالي است؛ و هرگز كسي را به آنجا راه نيست. آري، پايتخت عالم فقط جايگاه پنچ تن است، آنجا كه نشانگر عظمت و جلال و جلوه گاه نور جمال و جلال كبريايي است.

چنانكه گفته شد، اين انوار پنج گانه، در جميع منازل خلقت در تمام شئون ولايت همه جا همراه و همگام و همتايند؛ در ابتدا و انتها، در عالم اظله، در عالم ذر، در عالم ارواح و اشباح، در دنيا و برزخ، در حشر و نشر، خلاصه تا روز قيامت، از يكديگر جدا نبوده، در كنار هم در جميع مراحل و در تمام ملكات و فضائل بطور يكسان سهيمند.

***