گواهي ملائكه بر عصمت حضرت فاطمه


از روايات متعددي استفاده مي شود كه جبرئيل و ساير ملائكه آسمانها، بر حضرت فاطمه عليهاالسلام نازل شده و با وي به مكالمه و مصاحبه پرداخته و در ضمن سخنان خود، در فضائل و مناقب آن بانوي گرامي، مطالبي مي گفتند كه عصمت آن بزرگوار از آنها ثابت مي شود؛ اينك به دو مورد اشاره مي كنيم:

قال رسول اللَّه صلي اللَّه عليه و آله: «... ابنتي فاطمه، و انها لسيده نسا العالمين فقيل: يا رسول اللَّه! اهي سيده نسا عالمها؟ فقال: ذاك لمريم بنت عمران، فاما ابنتي فاطمه فهي سيده نسا العالمين من الاولين و الاخرين و انها لتقوم في محرايها فيسلم عليها سبعون الف ملك من الملائكه المقربين و ينادونها بمانادت به الملائكه مريم فيقولون يا فاطمه! ان اللَّه اصطفيك و طهرك و اصطفيك علي نسا العالمين. (1)

پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله فرمودند: دخترم فاطمه سرور زنان عالميان است. از او سئوال شد يا رسول اللَّه! سرور زنان زمان خودش؟ فرمودند: اين امتياز محدود، مربوط به حضرت مريم است، ولي دخترم فاطمه برترين زن عالميان از اولين و آخرين است. او هنگامي كه در محراب عبادتش قرار مي گيرد، هفتاد هزار ملائكه از مقربين درگاه الهي بر او سلام و درود مي فرستند و او را مخاطب قرار مي دهند، با آن جمله اي كه مريم را مخاطب قرار داده بودند، و چنين مي گويند: اي فاطمه! خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته و تو را بر تمام زنان عالميان برتري داده است.

و حضرت صادق عليه السلام مي فرمايند:

انما سميت فاطمه محدثه لان الملائكه كانت تهبط من السما فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمه! ان اللَّه اصطفيك و طهرك و اصطفيك علي نسا العالمين. فتحدثهم و يحدثونها فقالت ذات ليله: اليست المفضله علي نسا العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: ان مريم كانت سيده نسا عالمها و ان اللَّه عزوجل جعلك سيده نسا، عالمك و عالمها و سيده نسا الاولين و الاخرين. (2)

از اين جهت يكي از نامهاي فاطمه «محدثه» بود، كه ملائكه به حضور او مي آمدند و مانند مريم با وي سخن مي گفتند، از جمله روزي به او گفتند: اي فاطمه! خداوند تو را برگزيده و تو را بر زنان ديگر جهان برتري داده، هم سخنان او را گوش مي دادند و هم به وي سخن مي گفتند.

فاطمه از ملائكه پرسيد: مگر طبق آيه ي چهل و دو سوره ي آل عمران، مريم برترين زن جهان نيست؟ ملائكه گفتند: مريم سرور زنان زمان خود بود، ولكن تو سرور زنان معاصر و اولين و آخرين و حتي سرور زنان عصر مريمي.

اين دو حديث كه به عنوان نمونه انتخاب گرديد، فاطمه عليهاالسلام را سرور زنان جهان، برگزيده ي خدا، همنشين و همصحبت ملائكه و جبرئيل- كه مقربان درگاه الهي- بودند، ناميده است. در اين صورت مي توان به عصمت زهرا عليهاالسلام ترديد كرد؟!

***

1ـ عوالم، ج 11، ص 99.

2ـ بحار، ج 43، ص 78، ح 65.