گواهي رسول خدا بر عصمت فاطمه


رسول گرامي اسلام در احاديث زيادي كه از طريق سني و شيعه نقل گرديده، فاطمه را پاره ي تن خود معرفي نموده و فرموده است: هركس او را دوست بدارد، مرا دوست داشته و دشمن او دشمن من و خدا است.

و در حديث ديگري فرموده است: فاطمه پاره ي تن من است، هركس او را اذيت كند، مرا اذيت نموده و كسي كه او را به خشم آورد من و خدا را به خشم آورده است.

و بالاخره در گروهي از احاديث، آن هم در منابع معتبر اهل سنت مي خوانيم كه خشم خدا فاطمه و رضايت الهي به رضاي او بستگي دارد.

باز هم دهها حديث- به همين مضمون- در كتب حديث طريقين يافت مي شود و ما نيز در فصل 26 (كيفر ستمگران و دشمنان زهرا عليهاالسلام) بخشي از احاديث را با ذكر منبع و مرجع آنها آورديم...

آنچه از اين گونه احاديث در رابطه با عصمت زهرا استفاده مي كنيم اينكه؛ اگر فاطمه عليهاالسلام معصوم نبود، چگونه پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله به طور مطلق خشم او را خشم خدا و رضاي او را رضاي الهي معرفي مي كند؟! مگر مي توان رضا و خشم اشخاص غير معصوم را با رضا و خشم خدا مرتبط دانست؟!

ابن ابي الحديد پس از اعتراف بر اينكه فاطمه عليهاالسلام از جمله افرادي است كه آيه ي تطهير بر عصمت او دلالت دارد در اين باره مي نويسد:

قوله عليه السلام: فاطمه بضعه مني، من آذاها فقد آذاني، و من آذاني فقد آذي اللَّه عز و جل يدل علي عصمتها، لانها، لوكانت ممن تقارف الذنوب لم يكن من يوذيها موذيا له علي كل حال... (1)

سخن پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله در مورد فاطمه عليهاالسلام كه مي فرمايند: هركس او را اذيت كند، مرا اذيت كرده و كسي كه مرا آزار دهد خدا را آزار داده است؛ دليل بر معصوم بودن فاطمه عليهاالسلام است، زيرا؛ اگر فاطمه عليهاالسلام غير معصوم بود، اذيت او در تمام حالات، اذيت پيامبر صلي اللَّه عليه و آله محسوب نمي شد...

پس نتيجه مي گيريم سخنان پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله، بالاتر از عصمت فاطمه عليهاالسلام را مي رساند، كه دانشمندان سني و شيعه به آن اعتراف دارند و شعراي اسلامي نيز با اشعار خويش قول خدا و پيامبر صلي اللَّه عليه و آله را در اين باره به نظم آورده اند:

و ان مريم احصنت فرجها - و جات بعيسي كبدر الدجي

فقد احصنت فاطم بعدها - و جات بسبطي نبي الهدي (2)

مريم با پاكدامني و عصمت خويش عيسي را به دنيا آورد كه مثل ماه درخشنده و نوراني بود. و زهرا نيز بعد از او پاك زيست و با مصونيت تمام دو نور ديده ي پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله را تحويل داد و چون از امام صادق عليه السلام پرسيدند: چه كسي فاطمه عليهاالسلام را غسل داد؟ آن حضرت با استناد به معصوم بودن فاطمه عليهاالسلام فرمودند:

غسلها اميرالمؤمنين لانها كانت صديقه، و لم يكن ليغسلها الا صديق(3)

اميرالمؤمنين علي عليه السلام او را غسل داد، زيرا فاطمه عليهاالسلام معصوم بود و معصوم را جز معصوم نمي تواند غسل دهد.

چون سائل از اين جواب تعجب كرد، حضرت فرمودند: در مورد مريم نيز قضيه همين طور بود، او را كسي غسل نداد مگر حضرت عيسي.

ما در پايان اين فصل از مجموع سخنان و احاديث اهل بيت و آيه شريفه تطهير و احتجاج اميرالمؤمنين و اعتراف دانشمند بزرگ اهل سنت و... نتيجه مي گيريم كه فاطمه عليهاالسلام مثل ساير حضرات معصومين، معصوم بود. و فضيلت او بر تمام پيامبران و ائمه ي اطهار- جز پدرش رسول خدا و شوهرش اميرالمؤمنين- ثابت است.

***

1ـ شرح نهج‏البلاغه، ج 16، ص 273.

2ـ بحارالانوار، ج 43، ص 50.

3ـ بحارالانوار، ج 43، ص 184- عوالم، ج 11، ص 260- جلاءالعيون، ج 1، ص 222.