فاطمه عليها سلام و ديگ جوشان


روزي عايشه وارد خانه فاطمه عليهاالسلام شد. حضرت فاطمه براي حسن و حسين مشغول تهيه حريره بود و ديگي روي آتش گذارده بود كه محتوياتش مي جوشيد و بخار آن بالا مي زد.فاطمه عليهاسلام با دست مباركش بدون هيچ وسيله اي حريره داخل ديگ را هم مي زد. عايشه از ديدن اين منظره وحشت كرد. خود را به رسول خدا رساند و گفت من از فاطمه چيز عجيبي ديدم. او دستش را داخل ديگ كرد در حالي كه ديگ بر سر آتش مي جوشيد.رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) كه به منبر رفتند، فرمودند: " بعضي از مردم مساله ديگ جوشان را خيلي بزرگ شمرده و انكار مي كنند. به خدا قسم خداوند آتش را بر گوشت و خون فاطمه حرام كرده است. واي بر آن كس كه در فضل و برتري فاطمه شك كند و لعنت خدا بر كسي كه شوهر فاطمه علي بن ابيطالب را دشمن بدارد و به امامت فرزندان فاطمه راضي نباشد. فاطمه در روز قيامت شفاعت مي كند و شفاعتش هم پذيرفته مي گردد.بعد رسول خدا به فاطمه (عليهاسلام) فرمودند: دخترم اين مطلب را كتمان كن و قدرت خود را به هر كسي نشان نده كه اين، امر بزرگي است.


***

* فاطمة الزهراء رحماني/102/5.