فاطمه سرور زنان عالم


اينكه فاطمه ي زهرا عليهاالسلام، برترين زن جهان هستي است و در پيشگاه خدا و بهشت برين بر تمام زنان تفوق خواهد داشت، يك موضوع مسلم است، كه از روايات زياد استنتاج مي گردد و در منابع معتبر سني و شيعي به آن تصريح گرديده است. ولي در اين موضوع، در مورد زنان ديگري چون حضرت مريم نيز تعبيرهاي مشابهي هست، كه بايد به طور اختصار مسأله را مشخص نماييم.

رسول خدا مي فرمايند: دخترم فاطمه عليهاالسلام ذاتاً و از جهت خانواده و حسب و نسب بهترين انسان روي زمين است. (1)

و در يك حديث ديگر مي فرمايند: فرزندانم حسن و حسين بعد از من و پدرشان بهترين انسان روي زمينند و مادرشان فاطمه عليهاالسلام برترين زن روي زمين مي باشد. (2)

و در حديث سومي از آن حضرت آمده است: فاطمه عليهاالسلام سرور زنان عالميان است. (3)

و بالاخره در حديث چهارم، پيامبر الهي مي فرمايند: ملكي به من نازل شد كه بي سابقه بود و در ضمن سخنانش مژده داد كه حسن و حسين سروران جوانان اهل بهشت و مادرشان فاطمه عليهاالسلام سرور زنان اهل بهشت است.(4)

در اين احاديث چهارگانه كه بيشتر آنها از منابع اهل سنت نقل گرديد و متون عربي آنها در پاورقي ضبط شد، استفاده مي شود كه فاطمه ي زهرا برترين زنان جهان و بهشت است. در اين صورت اين سؤال پيش مي آيد كه قرآن مجيد در سوره ي آل عمران آيه ي چهل و دوم حضرت مريم را برترين زنان عالم معرفي مي كند آيا فاطمه عليهاالسلام برتر است يا مريم؟ حقيقت امر كدام است؟!

اين سؤال را حسن بن زياد از امام صادق عليه السلام كرد و آن حضرت در جواب فرمودند: اينكه قرآن، مريم را سرور زنان عالم معرفي مي كند مربوط و محدود به زمان خود مريم است و شامل ساير زنها نمي گردد، ولي فاطمه عليهاالسلام سرور زنان اهل بهشت و اهل عالم از اولين و آخرين است. (5)

لازم به تذكر است كه برخي احاديث ديگر، برترين زنان عالم را در چهار نفر خلاصه نموده و از حضرات: مريم، خديجه، آسيه، و فاطمه ذكري به ميان آورده و فاطمه عليهاالسلام را برترين آنان مي داند. (6)

بنابراين، حضرت مريم و حضرت خديجه و حضرت آسيه هر چندان از زنان ممتاز جهان و داراي كمالات كم نظير در ميان ساير زنان مي باشند، ولي فاطمه دختر پيامبر خدا يك انسان بي نظير در ميان همه ي زنان هستي مي باشد.

***

1ـ ان فاطمه ابنتى خير اهل الارض عنصرا و شرفا و كرما. (فرايد سمطين، ج 2، ص 68، ش 392).

2ـ الحسن والحسين خير اهل الارض بعدى و بعد ابيهما و امهما افضل نسا اهل الارض. (بحار، ج 43 ص 19، ح 5).

3ـ انها سيدة نساء العالمين. شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحديد، ج 9، ص 193.

4ـ ان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة و امهما سيدة نساء اهل الجنة. (كنزالعمال، ج 12 ص 107 و 108، ش 34017- فرائد السمطين، ج 2، ص 20، ش 363).

5ـ قلت لابى‏عبداللَّه عليه‏السلام قول رسول‏اللَّه: فاطمة سيدة نساء اهل الجنه، اسيدة نساء عالمها؟ قال عليه‏السلام تلك مريم و فاطمه سيدة نساء اهل الجنة من الاولين والاخرين. (جلاءالعيون شبر، ج 1، ص 131).

6ـ عوالم، ج 11، ص 89- 99- بحار، ج 43، ص 21، ح 10 و ص 26، ح 25 با تفاوتى مختصر.