فاطمه زهرا و پاداش مؤمنان در هنگام مرگ


سدير مي گويد: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم يابن رسول اللَّه، آيا مؤمن از قبض روحش كراهت دارد؟ فرمود: خير (نه به خدا سوگند)، چون هنگامي كه ملك الموت براي قبض روحش مي آيد و وي اظهار ناراحتي مي كند، فرشته مرگ به او مي گويد: اي ولي خدا، بي تابي مكن. سوگند به خدايي كه محد را بحق برانگيخت، من به تو از پدر خوب و مهربان به فرزندش مهربانترم، چشمانت را باز كن و نگاه كن. سپس فرمود:

«فيتمثل له رسول اللَّه و اميرالمؤمنين و فاطمة والحسن والحسين والائمة (من ذريتهم) صلوات اللَّه عليهم.»

- انوار مقدسه رسول اللّه و اميرالمؤمين و فاطمه و حسن و حسين و ائمه (از نسلشان) (صلوات اللّه عليهم) نزد او ظاهر مي شوند.

ملك الموت مي گويد: اينها رفقاي تواند. او چشمانش را مي گشايد و به آنان نگاه مي كند و سپس به خود خطاب مي كند: (1)

(يا أيتها النفس المطمئنة) (2)إلي محمد و أهل بيته عليهم السلام (إرجعي إلي ربك راضية) بالولاية (مرضية) بالثواب، (فادخلي في عبادي) يعني: محمد و أهل بيته و (و ادخلي جنتي)، فما من شي ء احب إليه من انسلال روحه و اللحوق بالمنادي.»(3)

اي روان آسوده به محمد و اهل بيتش! بازگرد به سوي پروردگارت. در حالي كه هم تو خشنود به ولايت هستي، و هم او با ثوابش از تو خشنود است. پس داخل شود در زمره ي بندگانم، يعني: محمد و اهل بيتش، و داخل بهشت خودم شو. در اين هنگام هيچ چيز براي مؤمن از بيرون آمدن جانش و پيوستن به نداكننده دوست داشتني تر نيست.

بيان:

غرض از اينكه اين روايت ذكر حضرت زهرا عليهاالسلام در رديف سائر ائمه عليهم السلام و جزو اهل بيت عصمت بودن ايشان است.

***

1ـ در نقل كافى اين قسمت به اين صورت است: «فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول: (يا أيتها النفس المطمئنة)...»: (پس نگاه مى‏كند و كسى از طرف پروردگار به روحش ندا مى‏كند: اى روان آسوده...)

2ـ فجر: 27- 30.

3ـ بحارالانوار، ج 24، ص 94، روايت 7 و نيز بحارالانوار، ج 6، ص 196، روايت 49. اين حديث از دو طريق نقل شده: 1- كافى. 2- صدوق، و ما به طريق صدوق نقل كرديم كه در متن با كافى اختلاف دارد، مراجعه شود.@