فاطمه زهرا «ثقل اصغر»


به اتفاق همه ي مسلمانان، رسول اللَّه (ص) درباره ي قرآن و عترت فرمودند: من دو چيز را به عنوان امانت و يادگار نزد امت مي گذارم، يكي قرآن، ديگري عترت و اهل بيتم و شما تا زماني كه به اين دو تمسك كنيد گمراه نخواهيد شد، و اين دو از هم جدا نمي شوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند:

قال رسول اللَّه (ص): «اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، و هما كتاب اللَّه طرفه بيداللَّه و طرفه بايديكم، الثقل الاكبر، و عترتي اهل بيتي، والثقل الاصغر و لا يسبقوهم فتهلكوا فلا تعلموهم فانهم اعلم منكم و لن يفترقا حتي يردا علي الحوض كهاتين...». (1)

آري ماترك و ارثيه ي رسول اللَّه (ص) اين دو چيز گرانبها و باارزش است كه در حقيقت ارثيه ي نبوت و رسالت از آدم تا خاتم مي باشد، كه حجت بالغه ي خداي سبحان است تا روز قيامت.

حديث شريف ثقلين از جمله احاديث معتبر و متواتري است كه حتي الفاظ آن هم به تواتر از رسول اللَّه (ص) رسيده است، به طوري كه هيچگونه شك و ابهامي در آن وجود ندارد، و با مراجعه به م آخذ و منابع روايي، اين حقيقت همانند آفتاب نيمروزي كه حتي افراد كور هم وجود آن را احساس مي كنند، روشن و آشكار است. اگر كسي اين حقيقت را منكر شود، خود را به كوري زده و اعشي منش است كه حقيقت آشكار را كتمان مي كند، كه البته درمان اين بيماري بسيار دشوار و چه بسا ناممكن باشد.

***

1ـ ماخذ زيادى در جزوه تحقيقى موسوم به حديث الثقلين ص 5، نوشته‏ى محقق گرامى جناب قوام‏الدين وشنوى درباره‏ى حديث شريف و متواتر ثقلين ذكر شده. و نيز بحار، ج 23، ص 106 به بعد مراجعه شود.