خدا و پيامبر ستمگران فاطمه را لعن كرده اند


پروردگار عالم در سوره ي احزاب آيه ي 57 مي فرمايند: ان الذين يوذون اللَّه و رسوله لعنهم اللَّه في الدنيا والآخرة.

به يقين كساني كه خدا و پيامبر او را اذيت مي كنند، در دنيا و آخرت ملعون بوده و از رحمت الهي دور مي باشند.

قطع نظر از روايات خاصه كه از طريق شيعه نقل شده، اگر همان شش حديث مذكور را كه در اين فصل از كتب معتبره ي عامه نقل نموديم كه «اذيت فاطمه عليهاالسلام را اذيت خدا و پيامبرش مي دانند» و با اين آيه شريفه كنار هم گذاشته و نتيجه بگيريم، آنگاه به اين ثمره خواهيم رسيد كه هر كس فاطمه عليهاالسلام را اذيت كرده و در حق او ستمگري نموده و به خانه او تجاوز كرده و... در دنيا و آخرت ملعون بوده و از رحمت الهي محروم و به عذاب دردناك در قعر آتش جهنم گرفتار خواهد آمد. علاوه بر اين، استدلال و استنتاج، از تفسير علي بن ابراهيم نقل شده كه اين آيه در مورد كساني نازل شده، كه حق علي عليه السلام را غصب كنند و فاطمه عليهاالسلام را از حقش محروم نموده و وي را به خشم آورند...(1)

( «ان الذين يوذون اللَّه و رسوله لعنهم اللَّه في الدنيا و الاخره و اعدلهم عذابا مهينا» نزلت فيمن غصب اميرالمؤمنين حقه و اخذ حق فاطمه و آذاها...)

پس، با اين بيان روشن (ايذا فاطمه عليهاالسلام ايذا خدا و پيامبر، موذيان خدا و پيامبر ملعون، پس موذيان و مبغضان فاطمه ملعون). ملاحظه مي شود كه خداوند دشمنان و ستمگران فاطمه عليهاالسلام را در قرآن مجيد ملعون خوانده است. و اما از نظر پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله نيز، از طريق اهل سنت، از ابن عباس در يك حديث مفصل در مورد حضرت فاطمه عليهاالسلام چنين آمده است:

اللهم العن من ظلمها و عاقب من غصبها، و ذلل من اذلها، و خلد في نارك من ضرب جنبها حتي القت ولدها، فتقول الملائكه عند ذلك. (آمين). (2)

خداوندا! هر كس فاطمه را مورد ستم قرار دهد از رحمت خود دور بدار (لعنتش كن)و غاصبين حقش را عذاب كن و كسي كه او را خوار گرداند، خوارش فرما و آنان كه به پهلوي او مي زنند و باعث سقط فرزندش مي شود براي هميشه در آتش دار، (اين دعاها با آمين ملائكه به اجابت مي رسد.)

چنانچه ملاحظه مي كنيد در اين حديث پيامبر خدا ستمگران و غاصبين حق فاطمه عليهاالسلام را ملعون خوانده و آنان را براي هميشه اهل آتش مي داند.

***

1ـ عوالم، ج 11، ص 110- بحارالانوار، ج 43، ص 25، ح 23.

2ـ فرائدالسمطين، ج 2، ص 35، ح 371.