حضرت فاطمه چگونه سر از قبر برمي دارد؟


حضرت فاطمه عليهاالسلام هر چند مقام برتري دارد، ولي او نيز همانند ديگران اين مسير را مي پيمايد و پس از عالم برزخ به محشر مي آيد و در پيشگاه خدا مقام او بر ديگران ثابت مي شود...

علي عليه السلام مي فرمايند: روزي پيامبر خدا صلي اللَّه عليه و آله براي ديدار فاطمه عليهاالسلام به خانه ي ما آمد، ولي دخترش را بسيار محزون ديد. از او پرسيد چرا اين گونه غمگيني؟ در جواب گفت: پدر جان! به ياد عالم محشر افتادم كه مردم در آن حال عريان خواهند بود. (ذكرت المحشر و وقوف الناس عراه...)

رسول گرامي فرمودند: نگران مباش، پس از آنكه من، علي و ابراهيم خليل عليه السلام سر از قبر برمي داريم آنگاه خداوند جبرئيل را با هفتاد هزار ملائكه به سراغ تو مي فرستند، سپس اسرافيل در حالي كه با سه پارچه زيبا از نور در اختيار دارد، كنار تو مي آيد و تو را از قبر بيرون مي نمايد، در حالي كه بدنت پوشيده است...

آنگاه با عزت و احترام بي نظير هفتاد هزار ملائكه تسبيح گويان تو را وارد محشر مي كنند و به همين تعداد حوريان بهشتي به استقبالت مي آيند. در اين هنگام مريم (دختر عمران)، خديجه (دختر خويلد)، حوا (زن آدم)، آسيه، (دختر مزاحم) هر كدام با صفوف ملائكه اطراف تو را مي گيرند و تو را بر روي منبري از نور مي نشانند در اين هنگام جبرئيل به حضور تو مي رسد و مي گويد: هر حاجتي داري بگو و تو مي گويي: خدايا! حسن و حسينم را مي خواهم.

در آن ساعت حسينت را مي بيني كه با بدن خون آلون به محشر مي آيد و از خدا مي خواهد كه قاتلان وي را به كيفر رساند، بلافاصله خداوند به خشم آمده و از خشم او ملائكه نيز به خشم آيند و شعله هاي جهنم زبانه مي كشد و قاتلان حسين و دشمنان او بر درون آتش افكنده مي شوند.

***

1ـ بحارالانوار، ج 43، ص 226-225 با تلخيص.