حرام بودن آتش بر فاطمه زهرا


روزي عايشه بر فاطمه (س) وارد شد، در حالي كه آن حضرت براي حسن و حسين (ع) با آرد و شير و روغن در ديگي غذاي حريره درست مي كرد. ديگ بر روي اجاق و آتش مي جوشيد و بالا مي آمد و فاطمه (س) آن را با دست خود هم مي زد.

عايشه با اضطراب و نگراني از نزد او بيرون آمده، نزد پدرش ابوبكر رفت و گفت: اي پدر! من از فاطمه چيز شگفت آوري ديدم، و آن اينكه دست به درون ديگي كه بر روي آتش مي جوشيد برده، آن را به هم مي زد.

گفت: دختركم! اين را پنهان كن كه كار مهمي است.

اين خبر كه به گوش پيامبر اكرم (ص) رسيد، بر بالاي منبر رفت و حمد و سپس الهي را به جاي آورد، سپس فرمود:

همانا مردم ديدن ديگ و آتش را بزرگ شمرده و تعجب مي كنند. سوگند به آن كسي كه مرا به پيامبري برگزيد، و به رسالت انتخاب فرمود، همانا خداي عزوجل آتش را بر گوشت و خون و موي و رگ و پيوند فاطمه حرام كرده است، فرزندان و شيعيان او را از آتش دور نمود، برخي از فرزندان فاطمه داراي رتبه و مقامي هستند كه آتش و خورشيد و ماه از آنها فرمانبرداري كرده در پيش رويش جنيان شمشير زده، پيامبران به پيمان و عهد خود درباره ي او وفا مي كنند، زمين گنجينه هاي خودش را تسليم او نموده، آسمان بركاتش را بر او نازل مي كند.

واي، واي، واي به حال كسي كه در فضيلت و برتري فاطمه شك و ترديد به خود راه دهد، و لعنت و نفرين خدا بر كسي كه شوهر او، علي بن ابي طالب را دشمن داشته به امامت فرزندان او راضي نباشد. همانا فاطمه، خود داراي جايگاهي است و شيعيانش نيز بهترين جايگاه ها را خواهند داشت. همانا فاطمه پيش از من دعا مي كند و شفاعت مي نمايد و شفاعتش علي رغم ميل كساني كه با او مخالفت مي كنند، پذيرفته مي شود.(1)

***

1 ـ فاطمه زهرا (س) شادمانى دل پيامبر، ص 152.