جبرئيل در حضور حضرت زهرا


حضرت فاطمه عليهاالسلام كه برترين زن جهان خلقت از اولين و آخرين است، بارها با ملائك و از جمله پيك وحي سخن گفت و با وي انس گرفت. حضرت امام صادق عليه السلام در اين باره مي فرمايند:

ان فاطمه مكثت بعد رسول اللَّه صلي اللَّه عليه و آله خمسه و سبعين يوما و كان دخلها حزن شديد علي ابيها و كان ياتيها جبرئيل فيحسن عزاها علي ابيها و يطيب نفسها و يخبرها عن ابيها و مكانه، و يخبرها بما يكون بعدها في ذريتها و كان علي يكتب ذلك. (1)

حضرت فاطمه عليهاالسلام پس از رسول خدا هفتاد و پنج روز زندگي نمودند و در طول اين ايام فوق العاده در حزن و اندوه بسر مي بردند و جبرئيل به حضور وي رسيده و آن حضرت را در عزاي پدرش تسلي مي داد و با وي شريك غم مي گشت و از وضع رسول خدا و جايگاه عظيم او در پيش خدا سخن مي گفت و همچنين از سرنوشت تك تك فرزندانش بعد از شهادت فاطمه عليهاالسلام او را در جريان مي گذاشت و علي عليه السلام نيز همه ي اينها را مي نوشت.

از عبارت «كان» در اين حديث استفاده مي شود كه رفت و آمد جبرئيل به حضور فاطمه و سخن گفتنش با وي محدود نبود، بلكه اين ارتباطها ادامه داشت و جبرئيل با فاطمه عليهاالسلام انس گرفته بود.

و در حديث ديگر داريم كه هنگام وفات فاطمه و قبض روح ملك الموت از آن حضرت، جناب جبرئيل در حضور زهرا بود و حضرت زهرا خطاب به هر دو آنان فرمود: سلام بر جبرئيل، سلام بر ملك الموت. (حتي حضور ساير ملائكه نيز در كنار فاطمه عليهاالسلام محسوس بود.) (2)

***

1ـ اصول كافى، ج 1، ص 458، ح 1.

2ـ بحار، ج 43، ص 200: ان فاطمه لما احتضرت سلمت على جبرئيل و على النبى وسلمت على ملك‏الموت و سمعوا حس الملائكه و وجدوا رائحه طيبه كاطيب مايكون مى الطيب.