پوشش فاطمه در قيامت


رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود:

وقتي دخترم، فاطمه، وارد صحراي محشر شود، لباسي از كرامت بر تن دارد كه با آب حيات شستشو داده شده است و تمام مردم، حيرت زده به او مي نگرند. سپس هزار حله ي* بهشتي براي او حاضر مي شود كه بر هر كدام از آنها به خط سبز نوشته شده:

" دختر محمد را به بهترين صورت و هيأت و با عزت تمام وارد بهشت كنيد."

سپس او را همچون يك عروس وارد بهشت مي كنند.* حله: عبارت است از جامه اي سرتاسري و ارزشمند.


***

* بحارالانوار، ج 43، ص 221، ح 6.