انفاق فاطمه عليهاسلام از زيورآلات


رسول خدا هر گاه قصد سفر مي فرمود با آخرين كسي كه خداحافظي مي كرد، حضرت فاطمه زهرا عليهاسلام بود و چون از سفر مراجعت مي فرمود، اولين كسي كه به ديدارش مي رفت، حضرت فاطمه بود.

يك بار رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم با اميرالمومنين علي عليه السلام به سفري رفته بودند. حضرت فاطمه زهرا عليهاسلام از سهم غنيمتي كه نصيب علي عليه السلام شده بود، دو النگوي نقره، يك گردنبند و دو گوشواره و نيز پرده اي براي منزلش تهيه فرمود و به انتظار بازگشت پدر و شوهرش نشست.

وقتي رسول خدا از سفر برگشت، يك سره به خانه فاطمه داخل شد. فاطمه عليهاسلام كه با شوق به پيشواز پيامبر آمده بود، در چهره مبارك پدر آثار غضب و ناخشنودي را مشاهده كرد. رسول خدا بدون اينكه سخني بگويد، از منزل فاطمه خارج شد.فاطمه دليل اين ناخشنودي را فهميد. فورا تمام زيورآلات را برگرفت و پرده را باز كرد، آنها را به حسنين داد و گفت اينها را نزد جدتان، پيامبر، ببريد و بگوييد فاطمه به شما سلام مي رساند و مي گويد اينها را در راه خدا مصرف كنيد.

رسول خدا با ديدن حسنين، آنها را بوسيد و روي زانوي خود نشاند. سپس فرمود:" فاطمه آنچه را كه بايد انجام دهد، انجام داد. پدرش به فدايش باد. پدرش به فدايش باد. پدرش به فدايش باد. دنيا براي محمد و آل محمد نيست."

آن گاه آن نقره ها را به قطعات كوچكي تقسيم كرد و ميان اصحاب صفه كه از مهاجرين فقير بودند، توزيع كرد. پرده را هم براي لباس آنها اختصاص داد، چون بسياري از آنان بي لباس بودند.

سپس فرمود:" خداوند رحمت خود را بر فاطمه نازل كند، در مقابل اين پارچه اي كه در راه خدا داد، او را از لباس هاي بهشتي بپوشاند و به زيورهاي بهشتي بيارايد."


***

* بحارالانوار، ج 43، صفحات 20 و 83 و 86.

* بحار 7/20/43