منظومه غم


فاطمه، يادگار رسول خدا و تنها دختر اوست.مدينه، عطر محمد(ص) را از او استشمام مي كند و در خـَلق و خـُلق، به او مي نگرد كه « آينه مصطفي نما» است.فاطمه ، موهبت بزرگ خدا به بشريت است .كوثر هميشه جوشان و جاري ، و فيض گستر ابدي است.اما بانويي است شكسته بال و پر، رنجديده و محزون، غريب و بي پناه، و در داغ رحلت رسول خاتم، دل شكسته و مغموم.مگر چند روزاز آن « ماتم بزرگ» ، از رحلت آخرين سفير حق، از كوچ آخرين منادي ملكوت گذشته ، كه باغ رسالت چنين خزان و گل عصمت اين گونه پرپر شده است؟ مدينه، بوي غم و رنگ ماتم دارد.آنان كه در پي « چگونه زيستن » و يافتن « الگوي حيات» بودند، به فاطمه مي نگريستند . فاطمه در طاعت ، خشيت ، عفاف ، حجاب و حيا، « ميزان» بود.چشمه سار حكمت و رحمت و عطوفت بود.خشم و رضاي او، ميزان خشم و رضاي رحمان بود، جلوه همه كمالات مكتب ، و مظهر همه خوبيهاي انسان!دختر رسالت بود ، همسر ولايت ، و مادر امامت.بانوي بانوان جهان بود، « سيدة نساء العالمين ».اما اينك... پس از وفات امين وحي،در خلوت غمگين مولا، تنهاترين انيس لحظه هاي غربت اوست.علي (ع) را يگانه محرم راز ، و مرهم دردهاي جانگداز!راستي ، داستان « رخ كبود» ، « بازوي ورم كرده » ، « ميخ در» و « سينه مجروح» چيست كه كتاب تاريخ را با غم ، رنگ زده است؟كيست مفسر آن رازهاي پنهان و دردهاي نهان؟گرچه رسول مدني در مدينه، خفته درخاك است، اما چشم خدايي اش بصير و بيناست ، و جسارت ها در همين مدينه، پيش چشمان بيدار رسول، شكل مي گيرد.اين « مادر نمونه تاريخ » در كوچه هاي پر ازغربت مدينة النبي ، در پي دستي است كه به ياري و حمايتش برخيزد و در جستجوي پايي است كه براي احقاق حقش به راه افتد و زياني كه به دفاع از او در كام بچرخد!سلام بر آن سينه زخمي، كه بوسه گاه محمد (ص) بود و عطر بهشت را با خود داشت.وقتي بلبلي به فراق گل مبتلا مي شود،چه مي ماند، جز ناليدن و گريستن و فغان ؟اينك، مدينه پيامبر، محل التقاي اين فراق ها و كانون فراق گل ها و بلبل هاست.فاطمه، در فراق محمد سوخت،و اينك، علي در فراق زهرا مي گدازد.و .... حسنين و زينبين، گل هاي نوشكفته اين بوستان عرشي اشك مي ريزند و عزادارند.فراق فاطمه، تنها علي را داغدار نكرده است،چشم فضيلت در اين مصيبت عظمي مي گريد ، آه از نهاد حق برمي خيزد و كوه غم بر دوش « امت رسول (ص) » سنگيني مي كند.و مدينه انس گرفته به اين « محبوبه خدا» ؛ چگونه است؟« يك طرف ، دل شكسته حسين و زينب و حسنيك طرف علي ز رحلت تو سوگواررفتي اي قرار دلاي كه پر كشيده اي به سدره حضور و بارگاه نورخانه تو مانده است،با چهار كودك يتيم و يك علي در انتظار ....»چگونه باور كردني است، آن همه جفا بر آل مصطفي؟و آن بي حرمتي به حريم فاطمه؟هر روز، آن رسول بزرگ، هنگام عبور از برابر خانه فاطمه، به اهل آن خانه كه طاهر و مطهر بودند، سلام مي كرد و آيه تطهير مي خواند.دست و سينه زهرا، بوسه گاه محمد (ص) بود،« مودت ذي القربي» سفارش پيامبر و مزد رسالت بود،چه زود، صاحبان هوس بر اسب فتنه سوار شدند و ميراث نبوي را غارت كردند ، و وديعه رسول را آزردند!« بعد از آن همه شهيد، بعد از آن همه سفارش اكيد، آن همه حديث و آيه، وعده و وعيد، اينك اهل بيت ، مانده در كنار، بنگر اين جفا به جاي آن جفا، بنگر اين ستم به جاي آن صفا، چهره زمانه گشته شرمسار شيعيان راستين فاطمه، دل شكسته، داغدار و چشم هاي اشكبار...»راستي ... قبر فاطمه كجاست؟و چرا در مدينه، انسان زائر در مي ماند كه عقده دل در سوگ « بضعة الرسول» كجا بگشايد و اشك ديده، پاي كدام نخل بريزد و نشان « بيت الاحزان» را از كه بپرسد و در كجا ايستاده، بر « فاطمه» سلام دهد؟در مدينه چه گذشت و اكنون چه مي گذرد؟يك سوي، جوشش صداقت و اطاعت و وفا وعشق به اهل بيت عصمت بود و شيدايي و شيفتگي سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و...سوي ديگر ، كينه هاي بدر و خيبر و حنين.و اكنون نيز مگر جز اين است؟باز هم صداي پاي حمله قبايل قريش،باز هم مدينه مانده درحصار !« تا نسوزد دل، نريزد اشك و خون از ديده ها»اين نشانه پيوند و همدلي با فاطمه و همدردي با علي و زينب است.نام « فاطمه» ، از تاردل ها نواي غم بر مي آورد.ياد « زهرا»، واژه هاي محزون وغربت زده را به « غمنامه» تبديل مي كند.و ... « ايام فاطميه» ، مجموعه اي است از جگرهاي سوزان، چشمهاي گريان، عزاداران سيه پوش، عاشقان درد آشنا، شيعيان وفادار، احساس هاي يتيمانه و دردهاي تنهايي.مرور اوراق كتاب تاريخ، ياد آور « رنج هاي شيعه » و درد و داغ « آل الله » است.خدا را شاكريم كه نعمت « غم زهرا» عطايمان كرده و ما را نمك گير سفره « محبت اهل بيت » ساخته است. از اين رو، روحمان با " اولاد علي و فاطمه " همنوايي دارد و جز از " كوثر ولايت" سيراب نمي شود و جز از " شراب مودت" جام بر نمي گيرد.خوشيم كه جرعه نوش ولاييم و اسير سلسله غم اين خاندان.محبتمان منحصر در " ذي القربي" است.خانداني كه هم شايسته " دوست داشتن" اند، هم اشك ريختن بر رنجهايشان و سوختن در مصيبت ها و داغ هايشان.امروز ما ، در فاطميه اي به وسعت ايران اسلامي، سر بر شانه " مظلوميت شيعه" مي گذاريم و آرام آرام مي گرييم ؛ چون شمع مي سوزيم و پيوسته در پي آنيم كه جواب سؤال هاي بي پاسخ مانده خويش را بيابيم.مي خواهيم باز هم سري به مدينه بزنيم ، بر سفينه نجات " عترت" سوار شويم و از موج ها بگذريم." موج فتنه ها و كينه ها فرا گرفته باز هم ،دامن مدينه و حجاز را ." اهل بيت " در ميان موج هاي سهمگين ، يك " سفينه " اند، ثابت و نجابت بخش و استوار، مايه اميد و رشته قرارليكن اين سفينه نجات هم شكسته استدست و بازوي امير عشق بسته استچشم روزگار، مانده همچنان در انتظاراين دل شكسته، پاي خسته، بي شكيب مانده بي قرار "و ... سوگنامه " بانوي بانوان" را نهايتي نيست.كتاب غم وغربت زهرا، تا ابديت و تا دامنه محشر گشوده است، تا درس هاي ناگفته و ناشنوده اين مكتب و كتاب، به گوش همگان برسد.پايان غم فاطمه ، صبح قيامت است و عرصات داوري خدا.سلام بر آن" منظومه غم " كه بي پايان است...

شاعر
جواد محدثي