شرار آه


تو آسمون بي كسي با من بمون خورشيد من

ابر سياه و پس بزن ستاره ي اميد من

با رفتن تو حيدر غريبه، ورد زبونم أمن يجيبه

غريبي رو ورق بزن تو چشماي پرخون من

با قطره قطره اشك تو به لب رسيده جون من

تو آسمون بي كسي...

بيا به داد من برس، مرغ دلم كنج قفس

برا نفس كشيدنت افتاده به نفس نفس

مُردم من از اين شرار آهت

كشتي منو با يه نيم نگاهت

تو آسمون بي كسي...

مي ميرم و زنده مي شم وقتي كه چشمات بازوبسته مي شه

از تو شرمنده مي شم وقتي زينب دلش شكسته مي شه

اي هلال قد كمونم، اي دلاور جوونم

دل دخترت شكسته اينو از نگاش مي خونم

يه عالمه حرف نگفته داره، اما بازم صبور و باوقاره

تو آسمون بي كسي...

اون كه برا هر مشكلي برا همه داره جواب

اون كه خرابشن همه حالا شده خونه خراب

اي ياور غريب علي بشنو امن يجيب علي

تو آسمون بي كسي...