شباي فاطميه


شباي فاطميه هر دلي روضه خونه


غمين و بي قراره يه مادر جوونه


شباي فاطميه دلاي غرق افغان


برا عزاي مادر گوشه ي يك بيت الاحزان


شباي فاطميه دلم داره بهونه


ميشه اسير داغ يه قبر بي نشونه


شباي فاطميه مي شنوه قلب محزون


هر جا ز غم بلنده ناله ي فاطميون


شباي فاطميه عزاي ماه بدره


اگر كه قدر بدونيد بهتر ز ليل قدره


شباي فاطميه مدينه سوت و كوره


آخر فاطميه همون روز ظهوره


شباي فاطميه ميشه زمان بيعت


بيعت با ولايت همين جا بين هيئت


شباي فاطميه بايد بگيم به رهبر


كه با اشاره ي تو مي گذريم از تن و سر


شباي فاطميه ز غصه ي گل ياس


آروم مي گيره قلبم با شور ذكر عباس