بازگشت

منظومه غم
فاطمه، يادگار رسول خدا و تنها دختر اوست.مدينه، عطر محمد(ص) را از او استشمام مي کند و در خـَلق و خـُلق، به او مي نگرد که « آينه مصطفي نما» است.فاطمه ، موهبت بزرگ خدا به بشريت است .کوثر هميشه جوشان و جاري ، و فيض گستر ابدي است.اما بانويي است شکسته بال و پر، رنجديده و محزون، غريب و بي پناه، و در داغ رحلت رسول خاتم، دل شکسته و مغموم.مگر چند روزاز آن « ماتم بزرگ» ، از رحلت آخرين سفير حق، از کوچ آخرين منادي ملکوت گذشته ، که باغ رسالت چنين خزان و گل عصمت اين گونه پرپر شده است؟ مدينه، بوي غم و رنگ ماتم دارد.آنان که در پي « چگونه زيستن » و يافتن « الگوي حيات» بودند، به فاطمه مي نگريستند . فاطمه در طاعت ، خشيت ، عفاف ، حجاب و حيا، « ميزان» بود.چشمه سار حکمت و رحمت و عطوفت بود.خشم و رضاي او، ميزان خشم و رضاي رحمان بود، جلوه همه کمالات مکتب ، و مظهر همه خوبيهاي انسان!دختر رسالت بود ، همسر ولايت ، و مادر امامت.بانوي بانوان جهان بود، « سيدة نساء العالمين ».اما اينک... پس از وفات امين وحي،در خلوت غمگين مولا، تنهاترين انيس لحظه هاي غربت اوست.علي (ع) را يگانه محرم راز ، و مرهم دردهاي جانگداز!راستي ، داستان « رخ کبود» ، « بازوي ورم کرده » ، « ميخ در» و « سينه مجروح» چيست که کتاب تاريخ را با غم ، رنگ زده است؟کيست مفسر آن رازهاي پنهان و دردهاي نهان؟گرچه رسول مدني در مدينه، خفته درخاک است، اما چشم خدايي اش بصير و بيناست ، و جسارت ها در همين مدينه، پيش چشمان بيدار رسول، شکل مي گيرد.اين « مادر نمونه تاريخ » در کوچه هاي پر ازغربت مدينة النبي ، در پي دستي است که به ياري و حمايتش برخيزد و در جستجوي پايي است که براي احقاق حقش به راه افتد و زياني که به دفاع از او در کام بچرخد!سلام بر آن سينه زخمي، که بوسه گاه محمد (ص) بود و عطر بهشت را با خود داشت.وقتي بلبلي به فراق گل مبتلا مي شود،چه مي ماند، جز ناليدن و گريستن و فغان ؟اينک، مدينه پيامبر، محل التقاي اين فراق ها و کانون فراق گل ها و بلبل هاست.فاطمه، در فراق محمد سوخت،و اينک، علي در فراق زهرا مي گدازد.و .... حسنين و زينبين، گل هاي نوشکفته اين بوستان عرشي اشک مي ريزند و عزادارند.فراق فاطمه، تنها علي را داغدار نکرده است،چشم فضيلت در اين مصيبت عظمي مي گريد ، آه از نهاد حق برمي خيزد و کوه غم بر دوش « امت رسول (ص) » سنگيني مي کند.و مدينه انس گرفته به اين « محبوبه خدا» ؛ چگونه است؟« يک طرف ، دل شکسته حسين و زينب و حسنيک طرف علي ز رحلت تو سوگواررفتي اي قرار دلاي که پر کشيده اي به سدره حضور و بارگاه نورخانه تو مانده است،با چهار کودک يتيم و يک علي در انتظار ....»چگونه باور کردني است، آن همه جفا بر آل مصطفي؟و آن بي حرمتي به حريم فاطمه؟هر روز، آن رسول بزرگ، هنگام عبور از برابر خانه فاطمه، به اهل آن خانه که طاهر و مطهر بودند، سلام مي کرد و آيه تطهير مي خواند.دست و سينه زهرا، بوسه گاه محمد (ص) بود،« مودت ذي القربي» سفارش پيامبر و مزد رسالت بود،چه زود، صاحبان هوس بر اسب فتنه سوار شدند و ميراث نبوي را غارت کردند ، و وديعه رسول را آزردند!« بعد از آن همه شهيد، بعد از آن همه سفارش اکيد، آن همه حديث و آيه، وعده و وعيد، اينک اهل بيت ، مانده در کنار، بنگر اين جفا به جاي آن جفا، بنگر اين ستم به جاي آن صفا، چهره زمانه گشته شرمسار شيعيان راستين فاطمه، دل شکسته، داغدار و چشم هاي اشکبار...»راستي ... قبر فاطمه کجاست؟و چرا در مدينه، انسان زائر در مي ماند که عقده دل در سوگ « بضعة الرسول» کجا بگشايد و اشک ديده، پاي کدام نخل بريزد و نشان « بيت الاحزان» را از که بپرسد و در کجا ايستاده، بر « فاطمه» سلام دهد؟در مدينه چه گذشت و اکنون چه مي گذرد؟يک سوي، جوشش صداقت و اطاعت و وفا وعشق به اهل بيت عصمت بود و شيدايي و شيفتگي سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و...سوي ديگر ، کينه هاي بدر و خيبر و حنين.و اکنون نيز مگر جز اين است؟باز هم صداي پاي حمله قبايل قريش،باز هم مدينه مانده درحصار !« تا نسوزد دل، نريزد اشک و خون از ديده ها»اين نشانه پيوند و همدلي با فاطمه و همدردي با علي و زينب است.نام « فاطمه» ، از تاردل ها نواي غم بر مي آورد.ياد « زهرا»، واژه هاي محزون وغربت زده را به « غمنامه» تبديل مي کند.و ... « ايام فاطميه» ، مجموعه اي است از جگرهاي سوزان، چشمهاي گريان، عزاداران سيه پوش، عاشقان درد آشنا، شيعيان وفادار، احساس هاي يتيمانه و دردهاي تنهايي.مرور اوراق کتاب تاريخ، ياد آور « رنج هاي شيعه » و درد و داغ « آل الله » است.خدا را شاکريم که نعمت « غم زهرا» عطايمان کرده و ما را نمک گير سفره « محبت اهل بيت » ساخته است. از اين رو، روحمان با " اولاد علي و فاطمه " همنوايي دارد و جز از " کوثر ولايت" سيراب نمي شود و جز از " شراب مودت" جام بر نمي گيرد.خوشيم که جرعه نوش ولاييم و اسير سلسله غم اين خاندان.محبتمان منحصر در " ذي القربي" است.خانداني که هم شايسته " دوست داشتن" اند، هم اشک ريختن بر رنجهايشان و سوختن در مصيبت ها و داغ هايشان.امروز ما ، در فاطميه اي به وسعت ايران اسلامي، سر بر شانه " مظلوميت شيعه" مي گذاريم و آرام آرام مي گرييم ؛ چون شمع مي سوزيم و پيوسته در پي آنيم که جواب سؤال هاي بي پاسخ مانده خويش را بيابيم.مي خواهيم باز هم سري به مدينه بزنيم ، بر سفينه نجات " عترت" سوار شويم و از موج ها بگذريم." موج فتنه ها و کينه ها فرا گرفته باز هم ،دامن مدينه و حجاز را ." اهل بيت " در ميان موج هاي سهمگين ، يک " سفينه " اند، ثابت و نجابت بخش و استوار، مايه اميد و رشته قرارليکن اين سفينه نجات هم شکسته استدست و بازوي امير عشق بسته استچشم روزگار، مانده همچنان در انتظاراين دل شکسته، پاي خسته، بي شکيب مانده بي قرار "و ... سوگنامه " بانوي بانوان" را نهايتي نيست.کتاب غم وغربت زهرا، تا ابديت و تا دامنه محشر گشوده است، تا درس هاي ناگفته و ناشنوده اين مکتب و کتاب، به گوش همگان برسد.پايان غم فاطمه ، صبح قيامت است و عرصات داوري خدا.سلام بر آن" منظومه غم " که بي پايان است...

جواد محدثي