بازگشت

كرامات فاطمه زهراء (س)


هنگامى كه روح انسان قوى شود، و پرتوى از صفات الهى در جان او بيفتد، و به مقام قرب او نائل گردد، اراده اش «به فرمان خدا» در جهان تكوين اثر مى گذارد و آنچه را او مى خواهد همان مى شود.اين همان ولايت تكوينى است كه اولياء اللّه از آن برخوردار بودند، اين همان چيزى است كه سرچشمه كرامات مختلف است و معجزات انبياء عالى آن است، فاطمه زهرا(س) از عنايت الهى سهم وافرى داشت و روايت زير شاهد اين مدعاست:30- بسيارى از مفسران اهل سنت مانند «زمخشرى» در «كشاف» و «سيوطى» در «درالمنثور» در ذيل آيه شريفه:«كلما دخل عليها زكريا المحراب و جدعندها رزقا قالت أنّى لك هذا قالت هو من عنداللّه يرزق من يشأ بغير حساب».«هر زمان زكريا وارد محراب مريم مى شد غذاى مخصوصى در آنجا مى ديد، از او مى پرسيد اين را از كجا آورده ى؟! و او مى گفت: اين از ناحيه خدا است، خداوند هر كس را بخواهد بى حساب روزى مى دهد». (آل عمران/37):از «جابر بن عبداللّه» نقل كرده اند كه رسول خدا(ص) چند روز بود غذائى نخورده بود، و كار بر او مشكل شد، و به منزل همسرانش سر زد هيچكدام غدايى نداشتند، سرانجام به سراغ دخترش فاطمه (سلام اللّه عليها) آمد و فرمود: دخترم غذايى دارى من تناول كنم زيرا گرسنه ام؟عرض كرد: نه بخدا سوگند، هنگامى كه رسول خدا(ص) از نزد او خارج شد، زنى از همسايگان دو قرص نان و مقدارى گوشت براى فاطمه(س) هديه آورد، و او آن را گرفت و در ظرفى گذاشت و روى آن را پوشيد و گفت: به خدا سوگند رسول اللّه(ص) را بر خودم و فرزندانم مقدم مى دارم!و اين در حالى بود كه همه گرسنه بودند.حسن و حسين را به سراغ پيامبر(ص) فرستاد و از او دعوت كرد به خانه بيايد، عرض كرد فدايت شوم چيزى خداوند براى ما فرستاده است و من آن را براى شما ذخيره كرده ام.پيامبر(ص) فرمود: بياور، و او ظرف غذا را نزد حضرت آورد، هنگامى كه پيغمبر سر ظرف را برداشت مملو از نان و گوشت بود، هنگامى كه فاطمه آن را ديد در تعجب فرو رفت، و فهميد اين نعمت و بركتى است از سوى خدا، شكر او را بجا آورد و بر پيامبر(ص) درود فرستاد.پيغمبر(ص) فرمود: دخترم! اين را از كجا آورده اى؟!عرض كرد:«هو من عنداللّه ان اللّه يرزق من يشاء بغير حساب»:«اين از سوى خدا است، خداوند هر كس را بخواهد بى حساب روزى مى دهد»!پيامبر(ص) شكر خدا را بجا آورد و اين جمله را فرمود:«الحمد اللّه الذى جعلك شبيهة بسيدة نساء بنى اسرائيل»:شكر مى كنم خدائى را كه تو را شبيه مريم بانوى زنان بنى اسرائيل قرار داد هنگامى كه روزى خوبى نصيب او مى شد از او سؤال مى كردند اين از كجاست؟ مى گفت: از نزد خدا است.«ان اللّه يرزق من يشاء بغير حساب».سپس پيغمبر(ص) به سراغ على(ع) فرستاد، او آمد، و همگى از آن غذا خوردند، و بقيه همسران پيامبر نيز خوردند و همه سير شدند، و هنوز ظرف غذا پر بود!فاطمه (عليهاالسلام) مى گويد: من از آن براى تمام همسايگان فرستادم و خدا در آن بركت و خير زيادى قرار داد.و اين نمونه اى از كرامات آن بانوى بزرگوار بود.

پاورقي

1. زمخشرى در كشاف ذيل آيه 37 آل عمران و همچنين سيوطى در در المنثور و ثعلبى در قصص الانبياء ص 513 آن را نقل كرده اند.برترين بانوي جهان فاطمه زهرا(س) ،آيت الله مكارم شيرازي

آيت الله مكارم شيرازي