بازگشت

شوهرداري فاطمه عليهاسلام


حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام فرمود:" به خدا قسم، من فاطمه را هيچ گاه غضبناک نکردم و به هيچ کاري وانداشتم؛ فاطمه نيز هيچ گاه مرا خشمگين نکرد و از گفته ام سرپيچي نفرمود. هرگاه به او مي نگريستم همه ي غم و اندوهم برطرف مي شد."يک روز صبح اميرالمؤمنين عليه السلام به فاطمه عليهاسلام فرمود:" چيزي براي خوردن داريم؟"

فاطمه عليهاسلام فرمود:" نه، به خدايي که پدرم را به نبوت و تو را به وصايت، گرامي داشته، چيزي نداريم. دو روز است که من غذاي خود را به تو و دو فرزندم حسن و حسين مي بخشم."

اميرالمومنين فرمود:" فاطمه جان، چرا به من نگفتي تا چيزي براي شما تهيه کنم؟!"

فاطمه عليهاسلام فرمود:" من از پروردگارم شرم مي کنم که تو را به کاري وادارم که قدرت آن را نداشته باشي."


پاورقي

* بحارالانوار، ج 43، ص 134.

* بحارالانوار، ج 43، ص 59، ح 51.