بازگشت

شهادت حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها)


آقاي هدايتيبه مناسبت شهادت حضرت فاطمه (سلام الله عليها)، بطور خلاصه و فشرده، نظر ابن تيميه در مورد حضرت فاطمه (سلام الله عليها) چيست؟استاد حسيني قزوينيدر رابطه با حضرت فاطمه (سلام الله عليها) و اميرالمؤمنين (عليه السلام) و أهل بيت (عليهم السلام) کسي که آثار ابن تيميه را خوانده باشد در منهاج السنه که بهتر است بگوئيم منهاج البدعه، بغض و کينه اش به أهل بيت (عليهم السلام) کاملا روشن است. إن شاء الله در فرصت هاي آينده، نظر شخصيت هاي علمي علماي أهل سنت معاصر و بعضي از اساتيد دانشگاه و مولفان و نويسندگان نامي را جمع مي کنم که همگي به صراحت مي گويند بخاطر جسارت هايي که ابن تيميه به اميرالمؤمنين (عليه السلام) و أهل بيت (عليهم السلام) و حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) دارد، شکي در ناصبي و منافق بودن او نيست. يکي از مواردي که برخي از انديشمندان أهل سنت، حتي برخي معتدلين مثل حسان بن فرهان مالکي او را نقد مي کند و نمي تواند زبان خود را از بدگوئي به ابن تيميه باز دارد، عبارتي است که ابن تيميه در منهاج السنه، ج4، ص245 با کمال وقاحت مي گويد:اينکه حضرت فاطمه (سلام الله عليها) آمد پيش ابوبکر و فدک را طلب کرد و ابوبکر هم فدک را به او نداد، از مصاديق منافقين است که قرآن درباره آنها مي گويد:وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ(توبه/58)و مي گويد:فمن مدح فاطمة، بما فيها اشتبه من هولاء.کساني که مدح حضرت فاطمه (سلام الله عليها) تلاش مي کنند، در او شباهتي از منافقين است.وقتي آقاي محمد زکي الدين ابراهيم از علماي بزرگ مصر و الازهر به اين تعبير مي رسد، مي گويد:ابن تيميه کسي است که بغض أهل بيت (عليهم السلام) در سينه دارد و نسبت به حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) جسارت کرده تا جايي که او را منافق مي نامد العياذ بالله.و مع ان ابن تيمية انحرافات شتي فلعل من اوقحها هذا الانحراف اللئيم.ابن تيميه انحرافات زيادي داشته و از وقيحترين انحرافاتش، همين جسارت به حضرت فاطمه (سلام الله عليها) است.کلمه الرائد، ج2، ص546استاد حسن سقاف از دانشمندان معاصر اردن است و مي گويد:ابن تيمية يحتج کثير من الناس بکلامه و يسميه بعضهم شيخ الاسلام و هو ناصبي عدو لعلي (عليه السلام) و وسمها فاطمة بأن فيها شعبة من النفاق.بعضي از افراد به سخنان ابن تيميه استدلال مي کنند و او را شيخ الاسلام مي نامند. او يک فرد ناصبي و دشمن اميرالمؤمنين (عليه السلام) است و گفته که حضرت فاطمه (سلام الله عليها) شعبه اي از نفاق در او است.التنبيه و الرد، ص7همچنين حافظ احمد بن محمد صديق که از علماي معاصر بوده و در سال 1380 از دنيا رفته، ايشان مي گويد:و كيف لا يلزم بالنفاق مع نطقه قبحه الله تعالى بما لا ينطق به مؤمن في حق فاطمة سيدة نساء العاملين رضي الله عنها ... فقد قال في السيدة فاطمة البتول: أن فيها شبها من المنافقين الذين وصفهم الله تعالى في قوله: "فان أعطوا منها رضوا و ان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون" قال لعنة الله عليه: فكذلك فعلت هي إذ لم يعطها أبو بكر رضي الله عنه من ميراث والدها صلى الله عليه و سلمچطور ابن تيميه را منافق ندانيم، با اينکه نسبت به حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) وقيحترين عبارت را آورده است و گفته که در حضرت فاطمه (سلام الله عليها) شباهتي از نفاق هست که قرآن در مورد آنان مي گويد:فان أعطوا منها رضوا و ان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.در ادامه مي گويد لعنت خداوند بر ابن تيميه باد ... .البرهان الجلي، 53، چاپ اول سال 1389البته سخن زياد است، ولي قرار شد به اختصار پاسخ ها را عرض کنيم و به همين مقدار اکتفاء مي کنيم.آقاي هدايتيدر يکي از نماز جمعه هاي استان سيستان و بلوچستان، يکي از همين دلدادگان وهابيت که دل در گروه وهابيت داده، منکر شهادت حضرت فاطمه (سلام الله عليها) شده است. در اين باره توضيحي بفرمائيد.استاد حسيني قزوينيدر اين رابطه، چند روز پيش ديدم که پيام هاي متعددي براي من آمده از استان سيستان و بلوچستان که در نماز جمعه به حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) و اميرالمؤمنين (عليه السلام) جسارت شده است. من معمولا مقيد هستم که نماز جمعه هاي اين استان و مدينه را گوش مي دهم، ولي به خاطر کسالتي که داشتم نتوانستم گوش کنم، ولي متن نوار را برايم پياده کردند و آوردند.اينها از دلدادگان وهابيت و پس مانده هاي خوارج و منافقين هستند که اينچنين متهورانه نسبت به ساحت مقدس حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) و اميرالمؤمنين (عليه السلام) جسارت مي کنند و احساسات 400 ميليون شيعه را با اين سخنان ياوه خود، جريحه دار مي کنند و هدفشان جز ايجاد فتنه و اختلاف ميان مردم نيست. همانطوري هم که شما گفتيد، من تلفن هاي متعددي از زابل و زاهدان و شهرهاي ديگر داشتم و گفتم که هيچ عکس العمل تندي نشان ندهند. چون هدف دشمن اين است که يک سري افراد ياوه را بفرستند تا با ياوه گوئي ها، زمينه اختلاف ميان شيعه و سني و مسلمانان را ايجاد کنند.البته ما با برادران أهل سنت، چه در خارج و چه داخل کشور، هيچ مشکلي نداريم. حتي در استان سيستان و بلوچستان، 95% أهل سنت استان، کاملا با شيعه همگام است. ولي 5% دلداده وهابيت هستند و رابطه تنگاتنگي ميان حوزه عليمه شان با عربستان دارند. با پول هايي که از عربستان يا امارات و پاکستان مي آيد، اينها خود را مي بازند.آقاي عبدالمجيد اسماعيل شه بخش امام جمعه زاهدان وقتي در خطبه هاي قبل از نماز جمعه صحبت مي کند، در مورد حضرت فاطمه (سلام الله عليها) که حضرت علي (عليه السلام) با او ازدواج کرد، اين تعبير را به کار مي برد:پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم)، حضرت فاطمه (سلام الله عليها) را به حضرت علي (عليه السلام) که يک فقير به تمام معنا بود داد.در حقيقت ما اين را جسارتي مي دانيم به ساحت مقدس آقا اميرالمؤمنين (عليه السلام).بعد مي گويد:اين صحبت هايي که در مورد شهادت حضرت فاطمه (سلام الله عليها) مطرح است، دروغ محض است و هدف آنها تخريب ابوبکر و عمر نيست، بلکه مي خواهند شخصيت علي (عليه السلام) را تخريب کنند. علي (عليه السلام) که شير خدا و اسد الله الغالب بود و درب خيبر را با يک دست بلند کرد، چگونه حاضر مي شود ببيند که حضرت فاطمه (سلام الله عليها) را جلوي چشمش مضروب کنند و بعد دخترش را به عقد ضارب (عمر) در بياورد... با اينکه مي گويد قبر حضرت فاطمه (سلام الله عليها) نامشخص است، مگر قبر عايشه و سه دختر ديگر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مشخص است. بين اينها، قبر حضرت فاطمه (سلام الله عليها) حدودش معلوم است... مي گويند حضرت فاطمه (سلام الله عليها) را شبانه دفن کردند و ...درجواب ايشان مي گوييم که اين آقايان يا خودشان به مدينه نرفته اند و خداوند توفيق را از اينان گرفته يا مي توانستند از افراد ديگري که به مدينه رفته اند سوال کنند و ببينند که قبر زنان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مشخص و واضح است. وقتي وارد قبرستان بقيع مي شويم، قبر زوجات نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم): ام سلمه، سوده، عايشه، حفصه، ام حبيبه، زينب، ام ميمونه، صفيه و ماريه قبطيه همه در يک رديف است. خود وهابي ها هم توصيه مي کنند که اينجا محل قبر زنان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) است و سلام بدهيد و دعا بخوانيد و ... . حتي قبر عمه هاي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) کاملا مشخص است. يعني اينها واضح و روشن است.من هم بر خودم لازم مي دانم که از مسئولين محترم استان سيستان و بلوچستان تشکر کنم و بگويم که دعاي حضرت فاطمه (سلام الله عليها) و امام زمان (عليه السلام) بدرقه راهتان، که جناياتي که همين مولوي ها در ايرانشهر انجام دادند و يک حوزه علميه را مرکز مهمات کردند براي عمليات تروريستي در ميان اجتماعات شيعه و سني. حتي رسما در اعترافات خود گفتند که مي خواستند چند مولوي را بکشند و به گردن نظام بياندازند. الحمدلله که عنايات أهل بيت (عليهم السلام) اينها را مفتضح کرد و من اين را از جنابعالي تقاضا دارم که اعترافات اينها را و جملاتي از شخصيت هاي برجسته استان سيستان و بلوچستان که اينها را محکوم کرده اند، بارها پخش کنيد تا مردم بدانند حساب أهل سنت از وهابيت جدا است. حساب 5% دلدادگان وهابيت با 95% أهل سنت فرق مي کند.آقاي هدايتينکته مهمي که ايشان گفته، منکر شهادت حضرت فاطمه (سلام الله عليها) شده است. بي پايه و اساس بودن اين حرف ها کاملا مشخص است. از شما مي خواهيم که با توجه به اسناد موجود در کتب أهل سنت و نمونه هايي از سخن علماي شيعه، شهادت حضرت فاطمه (سلام الله عليها) را ارزيابي کنيد.استاد حسيني قزوينياز استان سيستان و بلوچستان و ساير مناطق زنگ زدند و شايد بيش از 200 مورد در مورد شهادت حضرت فاطمه (سلام الله عليها) سوال شد که در يکي از دانشگاه ها، يکي از دانشجويان دلداده وهابيت بر ديوار دانشگاه اطلاعيه اي چسبانده که هر کس ثابت کند حضرت فاطمه (سلام الله عليها) شهيد شده، به او فلان قدر جايزه مي دهيم.ما عطاي او را به لقايش مي بخشيم و جايزه اش را پست مي دانيم. اگر شيعه در طول تاريخ سخن از شهادت حضرت فاطمه (سلام الله عليها) مي زند، عقيده ثابت در ميان أهل بيت (عليهم السلام) و فقهاء شيعه بوده است. خود مرحوم کليني (ره) به سند صحيح از آقا امام کاظم (عليه السلام) نقل مي کند که:ان فاطمة صديقة شهيدةحضرت فاطمه (سلام الله عليها) همه صديقه است و هم شهيده.کافي، ج1، ص458همچنين آقاي سيد مرتضي از علماي بزرگ شيعه، صراحت دارد بر اينکه حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) شهيد شده است.الشافي، ج3، ص241سليم بن قيس که از اصحاب امام سجاد (عليه السلام) است، در کتاب خود، ص150 صراحت دارد بر شهادت حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها).از نظر شيعه، با توجه به روايت صحيح کافي و شهادت بزرگان، احدي شک در شهادت حضرت فاطمه (سلام الله عليها) ندارد.اما از ديدگاه أهل سنت: از برادران أهل سنت که عناد ندارند و دنبال حقيقت هستند و بهانه جو نيستند، تقاضا مي کنم که به اين نکات توجه کنند.جناب جويني ، متوفاي 730 هجري و از شخصيت هاي برجسته أهل سنت است. آقاي ذهبي که از استوانه هاي علم رجال است از او تعبير مي کند به:الإمام المحدث الأوحد الأکمل فخر الاسلاماو امام و پيشوا و محدث يگانه و فخر اسلام بوده است.تذکره الحفاظ ذهبي، ج4، ص1505ايشان با اين ويژگي هايي که بزرگان أهل سنت در مورد او دارند، کتابي دارد به نام فرائد السمطين و در آنجا مي گويد:روزي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نشسته بود و امام حسن (عليه السلام) وارد شد. ديدگان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) که بر او افتاد، ديدگانش اشک آلود شد. سپس امام حسين (عليه السلام) وارد شد و باز هم گريست. علي (عليه السلام) و حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) هم وارد شدند و باز هم پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) گريست. وقتي از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) علت گريه را پرسيدند، اينچنين فرمود:لما رأيتها ذکرت ما يصنع بها بعدي کأني بها قد دخل الذل في بيتها ...و إني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأني بها و قد دخل بيتها، و إنتهكت حرمتها، و غصب حقها، و منع إرثها، و كسر جنبها، و أسقط جنينها و هي تنادي: وا محمداه! فلا تجاب، و تستغيث فلا تغاث ... فتقدم عليّ محزونة، مكروبة، مغمومة، مغصوبة، مقتولة.وقتي حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) را ديدم، به يادم افتاد آنچه که بعد از من، امت من در حق حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) مي کنند. گويا مي بينم که ذلت وارد خانه او شده، حرمت او را پايمال کرده اند، حقش را غصب کرده اند، ارث او را منع کرده اند، پهلويش را شکسته اند، جنين او را سقط کرده اند در حاليکه دخترم فرياد مي زند يا محمدا! ولي کسي او را جواب نمي دهد. هر چه استغاثه مي کند کسي او را پاسخ نمي دهد. اول کسي که از أهل بيت من به من ملحق مي شود فاطمه (سلام الله عليها) است. پيش من خوهد آمد در حاليکه ناراحت و غمگين و حقش غصب شده و شهيد شده است.در عرب، واژه مقتول غير از مات است، يعني کشته شده نه اينکه مرده.آقاي جويني در ادامه مي گويد:پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) دستش را بلند کرد و گفت:اللهم العن من ظلمها و عاقب من غصبها و أذل من أذلها و خلّد في النار من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها، فتقول الملائكة: آمين.خدايا! لعنت کن هر کس به فاطمه (سلام الله عليها) ظلم کرده؛ و مجازات کن کسي که حقش را غصب کرده؛ و ذليل کن هر کس که زمينه ذلت او را فراهم کرده و در آتش خودت جاودانه نگهدار کسي را که بر پهلوي حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) زد و فرزندش سقط شد. در اين هنگام ملائکه گفتند آمين.فرائد السمطين، در ج2، ص34 و 34از اين عبارت خيلي از قضايا روشن مي شود.گر خانه کس است، يک حرف بس است.آقاي هدايتيچرا اميرالمؤمنين (عليه السلام) با آن همه قدرت خود که اسد الله الغالب بود، از حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) دفاع نکردند؟استاد حسيني قزوينيدر رابطه با اين قضيه، سال گذشته در همين شبكه سلام اين سوال مطرح شد و مفصل در اين زمينه جواب داديم. خلاصه جواب اين بود که خود اميرالمؤمنين (عليه السلام) در نهج البلاغه، خطبه سوم معروف به شقشقيه، مفصلا توضيح مي دهد و مي گويد:و طفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير و يشيب فيها الصغير و يكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت و في العين قذى و في الحلق شجا أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده.بعد از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نمي دانستم که از حق خودم دفاع کنم، ولي تنها بودم و دست خالي و ياري و ياوري نيافتم؛ يا در يک محيط خفقان زا و تاريک، صبر پيشه سازم. اين محيطي که پيران را فرسوده مي کند، و جوانان را پير، و مردان مومن را تا قيامت اندوهگين مي سازد. بعد از ارزيابي درست، صبر کردم، در حاليکه خار در چشم و استخوان در گلو داشتم و مي ديدم که جلوي چشمم ميراث مرا به غارت بردند.همچنين در خطبه 217، اميرالمؤمنين (عليه السلام) مي فرمايد:فنظرت فإذا ليس لي رافد و لا ذاب و لا مساعد إلا أهل بيتي، فضننت بهم عن المنية فأغضيت على القذى، و جرعت ريقي على الشجى، و صبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم، و آلم للقلب من حز الشفار.در برابر ظلم هايي که بعد از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در حق من کردند، به اطرافم نگاه کردم و ديدم که نه ياوري دارم، نه کسي از من حمايت مي کند جز خانواده ام؛ و مايل نبودم که جان آنها را به خطر بياندازم چون نسل پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) براي هميشه قطع مي شد. در حاليکه خار بر چشمم بود، چشمم را بر هم نهادم و با استخوان در گلو گير کرده، جام تلخ را جرعه جرعه نوشيدم و صبر کردم بر خشم خود، بر امري که تلخ تر از زهر و دردناک تر از شمشير بر قلب بود.آقاي ابن ابي احديد معتزلي در شرح نهج البلاغه، ج1، ص307 مي گويد که اميرالمؤمنين (عليه السلام) مي فرمايد:و أيم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين، و أن يعود الكفر، و يبور الدين، لكنا على غير ما كنا لهم عليه ... .به خدا قسم! اگر نمي ترسيدم از اينکه اختلاف افتد بين مسلمانان و دوباره کفر به جامعه اسلامي برگردد و دين نابود مي شود، مي فهميديد که من چه ضربه شستي بر شما نشان مي دادم... .حتي مرحوم علامه مجلسي (ره) در جلاء العيون مي گويد:وقتي وارد خانه اميرالمؤمنين (عليه السلام) شدند و حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) را مورد ضرب و شتم قرار دادند و او نيز ناله زد، اميرالمؤمنين (عليه السلام) از اتاق در آمد و از کمربند يکي از مهاجمين گرفت و بلند کرد محکم بر زمين زد و روي سينه اش نشست. در همين هنگام صداي موذن بلند شد که اشهد ان محمدا رسول الله. علي (عليه السلام) فرمود: زهراء (سلام الله عليها) جان! اگر من بخواهم اينها را از بين ببرم، ديگر نام پدرت بر بالاي مأذنه ها گفته نمي شود.يعني با ايجاد تفرقه و سوء استفاده منافقين و دشمنان، اصل دين از بين مي رود.حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) عرض کرد: يا اميرالمؤمنين (عليه السلام)! من حاضرم هر مصيبتي را بپذيرم، ولي حاضر نيستم نام پدرم رسول الله از زبان ها بيفتد.حتي خود پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) وصيت کرد به علي (عليه السلام) که:فإن وجدت اعوانا فجاهدهم و ان لم تجد اعوانا فكف يدك و احقن دمك، فإن الشهادة من وراءك.اگر نيرو و کمک داشتي، با اينها جهاد کن. اگر ياور نيافتي، دست نگهدار و خونت را حفظ کن که شهادت پشت سر توست.مستدرک الوسائل، ج11، ص74 - غيبت شيخ طوسي، ص193 - شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد معتزلي، ج20، ص326در برخي منابع آمده که از خود اميرالمؤمنين (عليه السلام) سوال کردند که چرا دفاع نکردي از همسرت و حق خود؟ حضرت فرمود:اقتداءا برسول الله.نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در 13 سال در مکه، جلوي چشمش، عزيزانش مثل عمار و ياسر و سميه و بلال را شکنجه مي دادند و برخي هم شهيد مي شدند. چون نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بنا نبود که با معجزه کار را جلو برد و چون کمک و ياور و مدافع نداشت، لب فرو بست، حتي دستور دفاع هم به کسي نداد. در برابر بدترين جسارت هايي که به نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) کردند در مکه، از خودش دفاع نکرد. لذا آقا اميرالمؤمنين (عليه السلام) هم در اين زمينه صبر مي کند.از آقا امام رضا (عليه السلام) سوال مي کنند که چرا جدت علي (عليه السلام) از حقوق مسلم خود و همسرش دفاع نکرد؟حضرت فرمود که همانگونه که نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در مکه دفاع نکرد:اقتدي برسول الله في ترک جهاد المشرکين بمکة بعد النبوة ثلاث عشر سنة.پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) 13 سال در مکه لب فرو بست و با مشرکان جهاد نکرد.آقاي هدايتيبا توجه به اين همه فضائل و مناقبي که در مورد حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) آمده و علماي شيعه و سني هم زياد از اين روايات نقل کرده اند، چگونه اينها منکر فضائل اين بزرگوار شدند و احترامش را پس از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نگه نداشتند و حتي در نهايت بي حرمتي کردند به ساحت مقدس ايشان؟به تعبير يکي از بزرگان، حتي اگر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) سفارش مي کرد تا آنجايي که مي توانيد و از دستتان بر مي آيد در حق اين بزگوار ظلم کنيد، بيش از ايني که ظلم کردند، نمي توانستند ظلم کنند.استاد حسيني قزوينيآقاي ذهبي که از استوانه هاي علمي أهل سنت است، از ابوحامد غزالي در کتاب السر العالمين، نقل مي کند:از ايشان سوال کردند که آيا «من کنت مولاه فعالي مولاه» صراحت در امامت و حقانيت علي (عليه السلام) دارد يا خير؟ گفت: بله. گفتند: آيا خود خليفه دوم اولين نفري نبود که در روز غدير گفت «بخ بخ لک يا علي، اصبحت مولاي و مولا کل مومن و مومنة». گفت: بله. گفتند که اين در حقيقت تسليم و رضايت است به دستور پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نسبت به خلافت اميرالمؤمنين (عليه السلام).ثم بعد ذلک غلب عليه الهوي. حبا للرياسه ... فحملهم علي الخلاف. فنبذوه وراء ظهورهم و اشتري به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون.بعد ازاين قضيه، هوا و هوس بر خليفه دوم غلبه کرد. بخاطر رسيدن به رياست ... اين هواپرستي و رياست طلبي، آنها را وادار بر مخالفت دستور پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) کرد. سخنان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) را پشت سر انداختند و به اندک چيزي (رياست چند روزه دنيا) فروختند. چه معامله بدي کردند.گرچه آقاي ذهبي، از اين جملات غزالي تعجب مي کند و مي گويد:إن الرجل من بحور العلمآقاي غزالي، درياي علم است.از آقاي ذهبي سوال مي کنيم که اگر کسي از بحور علم شد و نيامد وجدانش را مانند جناب عالي زير پا بگذارد و تمام روايات مربوط به أهل بيت (عليهم السلام) را به نوعي خدشه وارد نکند؛ حتي اگر نتوانست مناقشه کند و اشکال رجالي وارد کند، بيايد بگويد که:قلب من شهادت مي دهد که اين روايتي که در فضيلت علي (عليه السلام) است، باطل است.وقتي همچنين مطلبي را آقاي ذهبي مي گويد و نمي تواند اشکال رجالي و سندي کند، چه انتظاري است که آقاي ابو حامد غزالي هم مثل شما اينچنين بکند.اين قضايا کاملا روشن بوده و حتي خود اميرالمؤمنين (عليه السلام) در خطبه شقشقيه مي گويد:خلفاء موقعيت مرا مي دانستند، نسبت به حقانيت من کاملا اذعان داشتند، ولي بخاطر چند روز دنيا اين مسائل را ايجاد کردند.در قضيه خلافت اميرالمؤمنين (عليه السلام)، تنها خودش که مخالف اين قضيه نبود، افراد زيادي مخالف بودند. حتي تا 6 ماه، نه بني هاشم و نه تعدادي از مهاجرين و انصار، زير بار خلافت ابوبکر نرفتند. خود اميرالمؤمنين (عليه السلام) تا وقتي حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) زنده بود بيعت نکرد، بني هاشم هم همينطور. البته ما شيعيان معتقديم که تا ابد هم بيعت نکرد. به تعبير شيخ مفيد:و الذي عليه محقق الشيعة لم يبايع علي ساعة قط.آنچه که محققان شيعه بر آن هستند، علي (عليه السلام) حتي يک ساعت هم با خلفاء دست بيعت نداد.اولين کسي که مي توانست از قداست و موقعيت و محبوبيت خودش در جامعه است علي (عليه السلام) دفاع کند، حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) است. ابوذر آمد اعتراض کرد، دست و پايش را شکستند و از مسجد بيرون انداختند. سلمان آمد از علي (عليه السلام) دفاع کرد، او را هم زدند و بيرون انداختند. عمار ياسر را هم زدند و بيرون انداختند. عباس عموي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) اعتراض کرد، شبانه رفتند منزلش و گفتند که هر چه بخواهي از مقام و مال به تو مي دهيم، ولي وارد صحنه نشو. ولي حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) نه کسي است که تطميع شود و نه تهديد، آمدند و به قول خودشان ضرب شست اولشان را به حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) نشان دادند تا ديگران هم حساب خود را بکنند که حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) که فرزند پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) است، در برابر ما ايستاد و ما چنين معامله اي کرديم با او.بخاطر همين قضايا، اول آمدند نسبت به حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) اين مسائل را پيش آوردند تا ديگران درس عبرت بگيرند.إن شاء الله فرداي قيامت، حقائق روشن خواهد شد. گرچه الان هم براي منصفان شيعه و سني و حتي وهابيت، حقيقت روشن شده است. فوج فوج و دسته دسته، اساتيد و محققان و دانشجويان و علماء، يکي پس از ديگري، پس از سال ها مذهب خود را رها کرده و به مذهب أهل بيت (عليهم السلام) مي پيوندند.

سوالات بينندگان

سوالحديثي از حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) که فرمود: کساني که نسبشان به حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) مي رسد، چه از طرف مادر و چه از طرف پدر، سادات محسوب مي شوند. آيا اين حديث درست است؟جوابما بر اين عقيده هستيم که کسي اگر مادرش از حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) باشد، از سادات است و فرزند پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها). فقط بين مراجع تقليد اختلاف است که آيا کسي که مادرش سيد است، به او مي شود خمس داد يا خير. برخي مانند سيد مرتضي علم الهدي (ره) معتقدند که بر کسي که پدر يا مادرش سيد باشد، مي شود خمس داد؛ ولي اغلب فقهاء ما معتقدند که بايد حتما پدرش سيد باشد نه مادرش. ولي از نظر فضيلت و مقام، هيچ تفاوتي بين اين دو نيست، چه مادرش سيد باشد و يا پدرش.سوالديروز يک برنامه اي در مورد حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) شبكه سلام پخش مي کرد، ولي اشعاري در اين برنامه پخش شد که ايشان را به مقام خدائي مي رساند. چرا اينگونه است؟ شرک به خدا جائز نيست و کسي که قدرت خدا را به غير خدا نسبت بدهد شرک است.جواباي کاش اين عزيز نمونه اي از اين اشعار را مي خواند و ما با توجه به آن جواب مي داديم. ايشان گفت که اگر کسي قدرت خدا را به غير از خدا نسبت بدهد شرک است. اگر چنانچه بگوئيم که حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) قدرت خدائي داشته، شرک است؛ ولي اگر کسي بگويد:که خليفه دوم قدرت خدائي داشته و در مدينه بالاي منبر بوده و گفته:يا ساري الجبل، يا ساري الجبل.مردم پرسيدند که چه شده؟ گفت: من مشغول خطبه خواندن بودم. ديدم لشکر اسلام که براي فتح نهاوند رفته بودند، دشمن اينها را محاصره کرده و من به اينها گفتم: در کوه پناه بگيريد. بعد از چند ماه که لشکر برگشت، گفتيم: چه خبر بود؟ گفتند: چند ماه قبل که آنجا بوديم، صداي جناب عمر را شنيديم که گفت به طرف کوه پناه ببريد و رفتيم و پيروز شديم.البدايه و النهايه، ج7، ص147جالب اين است که آقاي ابن تيميه، بزرگ نظريه پرداز وهابيت، اين را به عنوان يک عقيده قطعي و مسلم، در کتاب مجموع فتاوا، ج11، ص276 و منهاج السنه، ج8، ص204 نقل مي کند.همچنين آقاي ابن کثير دمشقي سلفي در رابطه با سيره عمر بن الخطاب مي گويد امور زيادي در رابطه با اينکه عمر از غيب خبر مي دهد ثبت شده است.البدايه و النهايه، ج6، ص201همچنين همين آقاي ابن تيميه حراني نقل مي کند بعضي از علماء و بزرگان بودند که اينها الاغ مرده را بعد از مردن، زنده مي کردند؛ يعني همان قدرت خدائي.النبوات ابن تيميه، ص213در کتاب مجموع فتاوا، ج11، ص281 مي گويد که مردي الاغش مرده بود و آمد يک بسم الله گفت و گفت الاغ بلند شو. الاغ زنده شد و راه رفت. در رابطه با شخص ديگر که اسبش مرده بود و به اذن خدا زنده کرد.چرا اگر ما نسبت به صحابه مثل جناب عمر و ابوبکر و خالد قدرت خدائي بدهيم، عين توحيد است؟ ولي اگر همين ها را براي أئمه (عليهم السلام) و حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) که پاره تن پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) است و با رضايت او راضي و با غضب او غضبناک مي شود، ثابت کرديم، شرک است.سوالچرا قبر حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) مخفي است؟جوابچون خودش وصيت کرده است. ما در اين رابطه، در فاطميه سال گذشت مفصل صحبت کرديم. چون راضي نبود کساني که نسبت به او ظلم کرده اند، در تشييع جنازه او شرکت کنند.سوالبرادران روحاني که در استان سيستان و بلوچستان منبر مي روند، بجاي اينکه از مصائب أهل بيت (عليهم السلام) بگويند، از مسائل أهل سنت مي گويند. ما با اينها چه کنيم؟ جواب بدهيم يا ساکت بمانيم؟جواببه اين صورت کلي گفتن، گمان نمي کنم که صلاح باشد. در استان سيستان و بلوچستان رفتن و منبر رفتن، کار ساده اي نيست. چه بسا يک جمله را بالاي منبر بگويد و همان را بعضي از معاندين و مغرضين بردارند و فتنه تفرقه را در منطقه ايجاد کنند.سوالآيا واقعا حقمان هست که از حقانيت آقا اميرالمؤمنين (عليه السلام) دفاع بکنيم يا نه؟جواباينکه ما بايد از حق اميرالمؤمنين (عليه السلام) دفاع کنيم، هيچ شبهه اي نيست و در اين مورد هيچ حد و حصر و تقيه اي نداريم. از حق اميرالمؤمنين (عليه السلام) و حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) با تمام توان دفاع مي کنيم. ولي بايد مقدسات أهل سنت را محترم بدانيم. شخصيت هاي مورد نظر آنان را احترام بگذاريم. هرگونه بي احترامي به معتقدات أهل سنت را جرم نابخشودني مي دانيم.سوالاين بدعت هايي که أهل سنت در دين گذاشتند، مانند دست بسته نماز خواندن و وضو گرفتن و ...، در زمان کدام خليفه اتفاق افتاده و گناهش بر گردن کيست؟جوابنماز خواندن بصورت دست بسته، از زمان خليفه دوم و شستن پا در وضو از زمان عثمان تأسيس شده و دلائل اين عمل را هم إن شاء الله سر فرصت عرض خواهيم کرد.سوالچرا از شهادت حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) صحبت شده، آيا واقعا شهيد شده است؟جواباگر اين عزيز، ابتداء بحث را گوش مي کردند، هم از منابع شيعه و هم أهل سنت، قضيه شهادت حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) را عرض کرديم.سوالصحيفه فاطمه چيست؟جواببرخي از مغرضين، بويژه دکتر قرضاوي، با اينکه چندين بار به ايران مسافرت کرده بود، در يکي از صحبت هاي خود گفته که ايراني ها معتقد به صحيفه فاطمه هستند و قرآني که نزد حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) بوده، دو ياسه برابر قرآن رسمي اينها است.اينها دروغ محض است. منظور از صحيفه، کتاب است. کتابي که در اختيار حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) بود. مطالبي که بعد از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم)، جبرئيل امين نازل مي شد و بر حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) املاء مي کرد و اميرالمؤمنين (عليه السلام) مي نوشت و بعدا به صورت صحيفه ثبت شده است.سوالدر نهج البلاغه، علي (عليه السلام) يک مرتبه از سه خليفه تعريف و تمجيد و تحسين مي کند و بار ديگر مخالف است. توضيح دهيد که چرا؟جواباي کاش ايشان، مواردي از تمجيد اميرالمؤمنين (عليه السلام) در مورد خلفاء را ذکر مي کردند تا ما جواب مي داديم. ما هفته گذشته چندين مورد سوال داشتيم که آيا واقعا اميرالمؤمنين (عليه السلام) از خلفاء تمجيد کرده اند يا نه؟ پاسخ اين را، واحد پاسخ به شبهات موسسه مان به من دادند و من آن را کنترل کردم و قرار است روي سايت قرار بگيرد. تمام مواردي که به اميرالمؤمنين (عليه السلام) نسبت داده اند که از خلفاء تمجيد کرده، دروغ محض است و تمام اينها را با دليل متقن و محکم و دندان شکن جواب داديم.سوالپيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) يک کلام سري را به يکي از همسران خود گفته و در سوره تحريم آمده است. آيا اين سر اين بود که بعد از من ابوبکر خيلفه مي شود يا نه؟جوابامام جمعه چابهار هم، اين روايت را در کتاب راز دل آورده اند و ما هم آن را جواب داده ايم. روايت ضعيف است. روايت را مرحوم قمي در تفسيرش آورده به عنوان شأن نزول آيه. نه سندي دارد و نه انتسابي به نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) دارد. مضافا به اينکه اين روايت، متن تندي دارد که ما نقل آن روايت را توسط دوستان در منابر حرام مي دانيم؛ چون موجب مي شود که احساسات و عواطف برادران أهل سنت جريحه دار شود. اين روايت، عبارات تندي دارد. مثلا پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به يکي از زنانش برگشت گفت:أنا افشي إليک سرا، فإن أنت أخبرت به فعليک لعنة الله و الملائکة و الناس أجمعين ...ما، همچنين قضيه اي را قبول نداريم و ضعيف است و به مضمون اين روايت هم ملتزم نيستيم.سوالپيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) که فرزندان زيادي داشتند، چرا حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) از همه عزيزتر بوده است؟جوابما از اين عزيزمان سوال مي کنيم که چرا از حدود 10 فرزند ابوطالب، اميرالمؤمنين (عليه السلام) يا از چندين فرزند حضرت ابراهيم (عليه السلام) ، فقط حضرت اسماعيل (عليه السلام) لايق اين مقام شد؟ اينها چيزي نيست که بخواهيم در کار خداوند، چرا بگوئيم. ولي آنچه که محرز است، در مورد قبل از ولادت حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها)، روايات متعدد داريم. حتي نطفه ايشان با خوردن ميوه بهشتي منعقد شده و از روز اول نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) اين قضيه را خبر داده بود. وقتي حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) در رحم مادر بود، قرآن خواندنش در کتاب هاي شيعه و سني نقل شده است. ايشان نمونه و الگو بوده و پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در حق ايشان فرمود:سيدة نساء العالمين يا فاطمة بضعه مني من آذاها فقد آذاني يا فداها ابوها.وقتي حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) وارد منزل مي شد، پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به احترام ايشان بلند مي شد و روي او را مي بوسيد. اين قضايا در رابطه با ايشان وارد شده و خداوند اينچنين کرد ايشان را، تا ميزاني براي تشخيص حق از باطل باشد.آقاي هدايتيآخرين سوال: در مورد قضيه هجوم به خانه حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) از ديدگاه کتب أهل سنت، توضيحي بفرمائيد.استاد حسيني قزوينياين قضيه، يک مسئله قطعي و غير قابل انکار است. حتي ابن تيميه حراني، بزرگ نظريه پرداز وهابيت، با آن همه عناد به أهل بيت (عليهم السلام) و جسارتي که به حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) دارد، صراحت دارد در کتاب منهاج السنه، ج4، ص221 که هجوم به خانه حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) را قطعي مي داند. ولي توجيه مي کند و مي گويد:غاية ما يقال انه کبس البيت، لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه و أن يعطيه لمستحقهاينها به خانه حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) هجوم بردند و وارد خانه ايشان شدند. مي خواستند ببينند که آيا در خانه حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) اموالي از بيت المال هست که ذخيره کرده باشند يا دزدي کرده باشند تا آنها را مصادره کنند و ميان مردم توزيع کنند.اين توجيه به قدري احمقانه است که من گمان نمي کنم ديوانه هاي تيمارستان بپذيرند.آقاي ابن عبد ربه، متوفاي 463 هجري، در کتاب عقد الفريد، ج3، ص63 اين قضيه را مفصل آورده است. آقاي بلاذري که از شخصيت هاي برجسته أهل سنت است و متوفاي 270 هجري، مي گويد:فجاء عمر و معه فتيلة، فتلقته فاطمة علي الباب فقالت فاطمة:يابن الخطاب! أتراک محرقا علي بابي؟ قال نعم و ذلک اقوي فيما جاء به ابوک.عمر آمد در حاليکه وسائل آتش سوزي در دستش بود و حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) در درب خانه با عمر مواجه شد. اي پسر خطاب! آيا آمده اي خانه مرا به آتش بکشي؟ گفت: بله، ما مي خواهيم با آتش زدن خانه تو، دين پدرت را حفظ کنيم.انساب الاشراف بلاذري، ج1، ص586خود آقاي طبري در تاريخ خود، ج2، ص233 با سند صحيح اين مطلب را نقل مي كند و همچنين آقاي شهرستاني شافعي مذهب و متوفاي 548 هجري، نقل مي کند که:

إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتي القت الجنين من بطنها و کان يصيح أحرقوا دارها بمن فيها و ما کان الدار غير علي و فاطمه و الحسن و الحسين.خليفه دوم آنچنان در روز بيعت بر شکم حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) زد که بچه در شکم او سقط شد. خليفه دوم فرياد مي زد که آتش بزنيد خانه را با تمام ساکنانش؛ در حاليکه در خانه، غير از علي و فاطمه و حسن و حسين کسي ديگر نبودند.ملل و نحل شهرستاني، چاپ جديد بيروت، ص83 و چاپ قبلي، ج1، ص57همچنين مقاتل بن عطيه مي گويد:جمع عمر الحطب علي دار فاطمة و احرق باب الدار.عمر وسائل آتش سوزي و هيزم را درب منزل حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) جمع کرد و خانه او را آتش زد.موتمر علماء بغداد، ص181إن شاء الله اميدواريم که اين حرکت ما و زحمت هاي شما و گوش دادن بينندگان عزيز، به عنوان ران ملخي به پيشگاه سليمان هستي، آقا ولي عصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفداه) باشد.

««« والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته »»»

دكتر سيد محمد حسيني قزويني

دكتر سيد محمد حسيني قزويني