بازگشت

ستمگران فاطمه؛ لعنت شدگان خدا و پيامبر


پروردگار عالم در سوره احزاب آيه 57 مى فرمايند: "ان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة"؛ به يقين كسانى كه خدا و پيامبر او را اذيت مى كنند، در دنيا و آخرت ملعون بوده و از رحمت الهى دور مى باشند.قطع نظر از روايات خاصه كه از طريق شيعه نقل شده، اگر آن احاديثي را كه در كتب معتبر عامه آمده است را كه «اذيت فاطمه عليهاالسلام را اذيت خدا و پيامبرش مى دانند» را با اين آيه شريفه كنار هم گذاشته و نتيجه بگيريم، آنگاه به اين ثمره خواهيم رسيد كه هر كس فاطمه عليهاالسلام را اذيت كرده و در حق او ستمگرى نموده و به خانه او تجاوز كرده و ... در دنيا و آخرت ملعون بوده و از رحمت الهى محروم و به عذاب دردناك در قعر آتش جهنم گرفتار خواهد آمد. علاوه بر اين، استدلال و استنتاج، از تفسير على بن ابراهيم نقل شده كه اين آيه در مورد كسانى نازل شده، كه حق على عليه السلام را غصب كنند و فاطمه عليهاالسلام را از حقش محروم نموده و وى را به خشم آورند... .(1)«ان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله فى الدنيا و الاخره و اعدلهم عذابا مهينا»؛ نزلت فيمن غصب اميرالمؤمنين حقه و اخذ حق فاطمه و آذاها... .پس، با اين بيان روشن (ايذا فاطمه عليهاالسلام ايذا خدا و پيامبر، موذيان خدا و پيامبر ملعون، پس موذيان و مبغضان فاطمه ملعون). ملاحظه مى شود كه خداوند، دشمنان و ستمگران فاطمه عليهاالسلام را در قرآن مجيد ملعون خوانده است. و اما از نظر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نيز، از طريق اهل تسنن، از ابن عباس در يك حديث مفصل در مورد حضرت فاطمه عليهاالسلام چنين آمده است:اللهم العن من ظلمها و عاقب من غصبها، و ذلل من اذلها، و خلد فى نارك من ضرب جنبها حتى القت ولدها، فتقول الملائكه عند ذلك (آمين) (2) ؛ خداوندا! هر كس فاطمه را مورد ستم قرار دهد از رحمت خود دور بدار (لعنتش كن) و غاصبين حقش را عذاب كن و كسى كه او را خوار گرداند، خوارش فرما و آنان كه به پهلوى او مى زنند و باعث سقط فرزندش مى شود براى هميشه در آتش دار، (اين دعاها با آمين ملائكه به اجابت مى رسد.)چنانچه ملاحظه مى كنيد در اين حديث پيامبر خدا ستمگران و غاصبين حق فاطمه عليهاالسلام را ملعون خوانده و آنان را براى هميشه اهل آتش مى داند.
پاورقي

1ـ عوالم، ج 11، ص 110/ بحارالانوار، ج 43، ص 25، ح 23.2ـ فرائدالسمطين، ج 2، ص 35، ح 371.