بازگشت

رجعت حضرت زهرا عليهاالسلام به دنيا


از جمله امورى كه از ضروريات مذهب شيعه و مختصات آنست، اعتقاد به رجعت مى باشد و آن برگشتن جمعى از نيكان محض و بدان محض در دنيا پيش از قيامت كبرى است، و اكثر علماى اماميه مانند شيخ صدوق و شيخ مفيد و سيد مرتضى و شيخ طبرسى و سيد بن طاووس و علامه مجلسى رحمة اللّه عليهم و غير ايشان از بزرگان آنها بر حق بودن رجعت، نظر داده‎اند و بسيارى از محدثين(راويان) شيعه در اين باره كتاب‎هاى جداگانه اى نوشته اند.يکي از فضائل ممتاز حضرت زهرا عليهاالسلام، رجعت است. که با ائمه اطهار بار ديگر برمى گردد و از خداوند نسبت به ظالمين دادخواهى مى كند. چنانچه در روايت مفصلي از مفضل بن عمر از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است.منبع:- فضائل الزهرا عليهاالسلام، سيد محمد تقى مقدم، ص 217 .- بحارالانوار، ج53، ص 143 .