بازگشت

دُر واژه هايي از حضرت فاطمه عليها السلام
- عبادت خالص

عن فاطمه الزهراء (س) مَن اَصعَدَ اِلي اللهِ خالِصَ عِبادتهِ اَهَبطَ اللهُ اِليهِ اَفضلَ مَصلـَحـَته.(1)

هر که عبادت خالصش را به سوي خدا بالا فرستد، خداي متعال برترين مصلحتش را به سوي او پايين فرستد.

- بدترين امت

عن فاطمه الزهرا قالت: قال رسول الله (ص) ، شِرارُ اُمتي الذينَ غـَذَوا بِالنعَيمِ، الذينَ ياکلونَ اَلوانَ الطَعامِ، ويلبسونُ الَوانَ الثِيابِ وَ يتَشدقون فِي الکلامِ.(2)

حضرت زهرا (س) نقل مي کنند که پيامبر فرمود: بدترين امت من کساني هستند که : از انواع نعمت ها تغذيه مي کنند و خوراکي هاي رنگارنگ مي خورند، و لباس هاي گوناگون مي پوشند، و هر چه بخواهند مي گويند.

- نتيجه صلوات بر زهراء(س)

عن فاطمه الزهراء(س) قالت: قالَ لي رسول الله (ص) يا فاطمهُ مَن صَلـّي عَليکِ غَفَرَاللهُ لَهُ و الحَقَهُ بي حَيثُ کنتُ مِن الجَنةِ .(3)

دختر گرامي پيامبر فرمود: رسول خدا (ص) به من گفت : اي فاطمه هر که بر تو صلوات فرستد، خداوند او را بيامرزد و در هر جاي بهشت که باشم او را به من ملحق گرداند.

- حجاب فاطمه عليها سلام

عن فاطمه الزهراء( س) قالت : يا رسول الله اِن لَمْ يکُنْ يراني فَانَا اَراهُ، وَ هُوَ يشُمُّ الريحَ. فقال النبي (ع) اَشهدُ اَنَّکِ بضعةٌ مِنّي.(4)

پيامبراکرم (ع) همراه با مرد نابينايي به خانه فاطمه(س) آمد، بلافاصله فاطمه (س) خود را کاملا پوشاند. رسول خدا (ص) فرمود: چرا خود را پوشاندي با اين که او تو را نمي بيند ؟ فاطمه (س) فرمود: اي پيامبر خدا اگر او مرا نمي بيند، من که او را مي بينم و او بوي مرا حس مي کند . پيامبر اکرم فرمود: گواهي مي دهم که تو پاره تن من هستي.

- دستورالعملي جامع

عن فاطمه الزهرا (س) قالت : دَخَلَ عَلَيَّ رَسول الله (ص) وَ قَد افَتْرَشْتُ فِراشي لِلنوم ِ، فقال: يا فاطمهُ لاِتـُنامي اِلاّ و قَد عَمِلْتِ اَربَعةً: خَتَمْتِ القُرآنَ، وَ جَعَلْتِ الانبياءَ شُفعائَکِ، وَ ارضَيتِ المُومنينَ عَنْ نَفسِکِ وَ حَجَجْتِ وَ اعتمَرتِ . قالَ هذا و اَخَذَ فِي الصَلوةِ . فَصَبرتُ حَتي اَتمَّ صَلاتـَهُ، قُلتُ: يا رسولَ الله امرتَ باربعةٍ لا اقْدِرُ عَليها فِي هَذا الحال فَتَبَسَّمَ (ص) و قال :

اِذا قَرأت ِ قُل هُواللهُ اَحدٌ ثَلاثَ مَرات ٍ فَکانَکِ خَتَمْتِ القرآنَ، وَ اذا صلـّيتِ عَلـَيَّ وَ عـَلـَي الاَنبياءِ قَبلي کُنّا شُفعائَکِ يوَم القيمةِ ، وَ اذا استَغفرت ِ لِلمومنينَ رَضوا کُلـُّهُمْ عَنکِ وَ اذا قلتِ: سُبحانََ لله وَ الحمدُ اللهِ وَ لا اله الا الله و الله اکبر، فقد حَجَجتِ وَ اعـتـَمَرتِ.(5)در وقتي که بستر خواب را گسترده بودم، رسول خدا (ص) بر من وارد شد، فرمود: " اي فاطمه ! نخواب مگر آن که چهار کار را انجام دهي: قرآن را ختم کني، و پيامبران را شفيعت گرداني، و مومنين را از خود راضي کني، و حج و عمره اي را به جا آوري. " اين را فرمود و شروع به خواندن نماز کرد ، صبر کردم تا نمازش تمام شد، گفتم: " يا رسول الله به چهار چيز مرا امر فرمودي در حالي که برآنها قادر نيستم ، آن حضرت تبسمي کرد و فرمود:چون قل هوالله را سه بار بخواني مثل اين است که قرآن را ختم کرده اي ، و چون بر من و پيامبران پيش از من صلوات فرستي، شفاعت کنندگان تو در روز قيامت خواهيم بود، و چون براي مومنين استغفار کني، آنان همه از تو راضي خواهند شد، و چون بگويي: سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر حج و عمره اي را انجام داده اي.

- شرايط روزه دار

عنها (س) قالت: ما يصْنَعُ الصائمُ بِصِيامٍ اِذا لَمْ يَصُنْ لِسانَهُ وَ سَمْعَهُ وَ بَصَرهُ وَ جَوارحهُ .(6)

حضرت فاطمه عليها سلام فرمود: روزه دار چون زبانش ، گوشش ، چشمش و اعضايش را ( از حرام) نگه ندارد ، روزه دار نيست.

- داناترين و نخستين مسلمان

عنها (س) قالت: قال رسول الله (ص) : زَوجُکِ اَعلمُ اُناسٍ عِلماً وَ اَوَّلـُهُمْ اسلاماً و اَفضَلُهُمْ حِلماً .(7)

حضرت زهرا فرمود : رسول خدا (ص) به من فرمودند: شوهرتو در دانش داناترين مردم و نخستين مرد مسلمان و در بردباري برترين مردم است.

- کمک به فرزندان پيامبر

عنها (س) قالت: قال سول الله (ص) : اَيـّما رَجلٍ صَنَعَ الي رَجُلٍ مِنْ وُلدي صَنيعَة ً فَلَمْ يکافئه عليها، فَانَا المُکا فِي لَهُ عَليها. (8)

حضرت زهرا به نقل از پيامبر اکرم (ص) فرمود: هر کسي براي فردي از فرزندان من کاري انجام دهد و بر آن کار پاداشي نگيرد ، من پاداش دهنده او خواهم بود.

- علي و شيعيان

عنها (س) قالت: اِنَّ اَبي(ص) نَظَرَ اِلي عَلي(ع) وَ قال: هَذا وَ شيعَتُهُ فِي الجنةِ. (9)

پيامبر خدا(ص) به علي (ع) نگريست و فرمود: اين شخص و پيروانش در بهشت اند.

- نتيجه گشاده رويي

عنها (س) قالت: البُشرُ فِي وجِه ِ المُومنِ يوجِبُ لِصاحِبهِ الجَنةَ َ.(10)

گشاده رويي در چهره مومن براي صاحبش بهشت را سبب مي شود.

- زيان بخل

عنها (س) قالت: قال لي رسول الله (ص) : اياکِ وَ البُـخل َ، فَانِها عاهة ٌ لا تکونُ فِي کريمٍ. اياکِ وَالبُخْلَ فَاِنَّهُ شَجَرَةٌ فِي النارِ وَ اغصانُها فِي الدُنيا فَمَنّ تَعَلـَّقَ بـِغُصْنٍ مِنْ اَغصانِها اَدْخَلَهُ النارَ.(11)

حضرت فاطمه عليها سلام به نقل از پيامبر اکرم (ص) فرمود: از بخل ورزيدن بپرهيز، زيرا که بخل آفتي است که درشخص بزرگوار نيست. از بخل بپرهيز، زيرا که آن درختي است درآتش دوزخ که شاخه هايش در دنياست و هر که به شاخه اي از شاخه هايش در آويزد داخل جهنمش گرداند.

- نتيجه سخاوت

عنها (س) قالت: قال لي رسول الله (ص) وَعَلَيکِ بالسَخاءِ فَانَّ السَخاءَ شَجَرةٌ مِنْ اشجارِ الجنةِ، اَغْصانُها متدلية ٌ الي الارضِ، فَمَن اَخَذَ مِنها غُصْنَاَ قادَهُ ذلکَ الغُصنُ اِلي الجنةِ.(12)

حضرت فاطمه (س) فرمود پيامبر اکرم(ص) به من گفت: بر تو باد سخاوت ورزيدن، زيرا که سخاوت درختي ازدرختان بهشت است که شاخه هايش به زمين آويخته است، هر که شاخه اي از آن را بگيرد او را به سوي بهشت مي کشاند.

- نتيجه سلام و تحيت بر رسول خدا و دخترش زهراء

عنها (س) قالت: قال لي اَبي : مَنْ سَلَّمَ عَليَّ و عَلَيکِ ثَلاثَةَ َ اَيامٍ فَلهُ الجَنة ُ.(13)

پدرم به من فرمود: هر که بر من و تو تا سه روز تحيت وسلام بفرستد، بهشت بر او واجب گردد.

- سحر خيزي

حضرت زهرا عليها السلام فرمود: رسول خدا(ص) بر من گذشت، در حالي که درخواب صبحگاهي بودم، مرا با پايش تکان داد و فرمود: دخترم برخيز ، شاهد رزق و روزي پروردگارت باش و از غافلان مباش. زيرا که خداوند روزي مردم را بين طلوع فجر تا طلوع آفتاب تقسيم مي کند.(14)

- زمان استجابت دعا

عن ابيها رسول الله (ص) قالت: قال : انَّ فِي الجُمعةِ لـَساعةٌ لا يوافقُها عَبدٌ مُسْلِمٌ يسَئلُ اللهَ تعالي فِيها خَيراً اِلاّ اَعطاهُ اِياهُ اِذا تدلي نِصفُ الشَمسِ لِلغُروبِ.(15)

نقل ازحضرت فاطمه (س) که رسول خدا (ص) فرمود: در روز جمعه ساعتي است که بنده مسلمان در آن وقت چيزي از خدا نخواهد مگر آن که خداوند به او عطا گرداند و آن وقتي است که نيمه خورشيد به سوي مغرب نزديک گردد.

- سستي در نماز

عنها (س) قالت: سألتُ ابي رسول الله (ص) لِمَن تَهاوَنَ بـِصَلاتِهِ مِنَ الرجالِ وَ النساء. قال(ص) : مَن تَهاونَ بـِصَلاتِهِ مِنَ الرجال و النساء ابتلاهُ اللهُ بِخَمسَ عَشْرَةَ خَصْلةً: يرفعُ اللهُ البَرَکةَ َ مِن عُمْرِهِ وَ يرَفَعُ اللهُ البَرَکَة َ مِنْ رزقِه وَ يمْحُواللهُ عَزّوجلَّ سيماءَ الصالحينَ مِن وَجْهِهِ وَ کلَ عَملٍ يعملهُ لا يوجَرُ عَليهِ وَ لا يرتَفعُ دُعاوهُ الي السَماءُ لَيسَ لَهُ حَظَّ في دعا الصالحينَ، وَ اِنهُ يموتُ ذليلاً و يموت جائعاً و يموت عَطشاناً ، فـَلـَو سَقي مِن انهار الدُنيا لَمْ يرو عَطشُهُ وَ يوکلُ اللهُ مَلَکاً يُزْعجُهُ فِي قَبْره، وَ يُضَيـِّقُ عَليهِ قَبرَهُ و تَکونُ الظُلمَة ُ فِي قَبره وَ يـُوَکـِّلُ اللهُ بِه مَلَکاً يِِـُسحِبهُ عَلَي وَجْهِهِ وَ الخَلائقُ ينْظُرونَ اِليهَ ، وَ يُحاسَبُ حِساباً شَديداً وَ لا ينظرُ اللهُ اِليهِ وَ لا يُزکيهِ وَ لهُ عذابٌ اَليمٌ.(16)

از پدرم رسول خدا(ص) درباره مردان و زناني که در نمازشان سستي وسهل انگاري مي کنند، پرسيدم. آن حضرت فرمودند: هر زن و مردي که در امر نماز سستي و سهل انگاري داشته باشد، خداوند او را به پانزده بلا مبتلا مي گرداند:1- خداوند برکت را از عمرش مي گيرد.2- خداوند، برکت را از رزق و روزي اش مي گيرد.3- خداوند، سيماي صالحين را ازچهره اش محو مي کند.4- هر کاري که بکند ، بدون پاداش خواهد ماند.5- دعايش مستجاب نخواهد شد.6- برايش بهره اي از دعاي صالحين نخواهد بود.7- ذليل خواهد مرد.8- گرسنه جان خواهد داد.9- تشنه کام خواهد مرد، به طوري که اگر با همه نهرهاي دنيا آبش دهند، تشنگي اش برطرف نخواهد شد.10- خداوند، فرشته اي را بر مي گزيند تا او را در قبرش ناآرام سازد.11- قبرش را تنگ گرداند.12- قبرش تاريک باشد.13- خداوند فرشته اي را برمي گزيند تا او را به صورتش به زمين کشد، در حالي که خلايق به او بنگرند.14- به سختي مورد محاسبه قرار گيرد.15- و خداوند به اوننگرد و او را پاکيزه نگرداند ، و او را عذابي دردناک باشد.


پاورقي1- فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفي، ج 1، ص 265.

2- همان، ص 266.3- همان، ص 287.4- همان، ص 274.5- همان، ص 304.6- همان، ص 305.7- همان، ص 302.8- بحار الانوار، ج 96، ص 225.9- احقاق الحق، ج 7، ص 308.10- بهجة ، ج 1، ص 300.11- همان، ص 266.12- همان.13- همان، ص 267.14- مسند فاطمة الزهراء، ص 215.15- همان، ص 227.16- همان، ص 235.