بازگشت

در سوگ ريحانه رسول خدا صلي الله عليه و آله


زهرا عصاره عصمت است. زهرا، آيينه پاکي است. زهرا زلال کوثر است. اي هميشه جاري! اي بهار کوتاه! اي ترنم باران وحي! در شکوه مقام تو حيرانم که معنويت رشته هاي چادرت دست نياز مي آويزد و معرفت به غبار آستان خانه ات بوسه مي زند. برهوت اين دنياي خاکي شايان ميزباني چشمه سار هميشه جاري تو را نداشت. تو که در آيينه زخم ها و داغ ها و در هجران پدر غريبانه زيستي و در وداع شبانه ات با پهلويي شکسته، خانه گلين را به اميد آغوش بهشتي پدر ترک گفتي...وجود مبارك حضرت فاطمه عليهاالسلام تنها يك تفكر يا تصور يك حقيقت حيات بخش نيست. بلكه تجسمي عيني و زنده از بركت خداوند بر انسان است. اگر تا قبل از حضور ايشان در عالم خاكي انسان معناگرا مجبور بود گوشه هايي از نعمت يك زن مقدس را در اسطوره ها، الهه ها و افسانه ها جستجو كند يا متوسل به پاكدامني حضرت مريم(ع) يا خردمندي آسيه و وفاداري سارا بشود، بعد از تجسم خاكي و عيني ايشان براي انسان كمال گرا يك الگوي زنده و جاويد پديد آمد و آن شخصيتي والا به نام «فاطمه» دختر رسول اكرم بود.

اي هميشه جاري! اي بهار کوتاه! اي ترنم باران وحي! در شکوه مقام تو حيرانم که معنويت رشته هاي چادرت دست نياز مي آويزد و معرفت به غبار آستان خانه ات بوسه مي زند. برهوت اين دنياي خاکي شايان ميزباني چشمه سار هميشه جاري تو را نداشت. تو که در آيينه زخم ها و داغ ها و در هجران پدر غريبانه زيستي و در وداع شبانه ات با پهلويي شکسته، خانه گلين را به اميد آغوش بهشتي پدر ترک گفتي...از اين رو است كه فاطمه عليهاالسلام را ناموس و علت هستي مي دانند. اگر فاطمه عليهااسلام پا به جهان فاني نگذاشته بود و خاك هبوط را به قدوم خود مبارك نمي كرد، ديگر براي پيروانش هدفي وجود نداشت تا براي آن به شهادت برسند و جهاد كنند. جهانيان با توسل به اوست كه توكل به احد را مي آموزند و از نور هدايت ايشان است كه بركت زندگي دنيايي درك مي شود.بنابراين بي دليل نيست كه بعد از درگذشت ملكوتي ايشان، بشريت، سرگشته به دنبال مرهمي است تا زخم نبود روح بخش ايشان در عالم فاني التيام يابد. از اين روست كه هر چه انسان براي درك حضرت فاطمه عليهاالسلام تلاش مي كند، بركت آن بر خودش مي تابد و اين اصل وجودي نعمت فاطمه عليهاالسلام در دنيا است.امروز هم شاهد تلاش انسان هاي پاكي هستيم كه به دنبال معنويت فاطمه عليهاالسلام در رفتار روزمره خود هستند و با تذكره و يادمان هايي سعي دارند آواي خوش چشمه كوثر را در يادشان زنده نگه دارند تا در بهشت، حاضر در خدمت ايشان باشند.رسول اكرم صلي الله عليه و آله روايت نموده اند كه خداي متعال فرمود:اي احمد! اگر تو نبودي آسمان و زمين را نمي آفريدم و اگر علي نبود تو را نمي آفريدم و اگر فاطمه نبود، شما را نمي آفريدم.(يعني شمايان رمز خلقتيد)(1) از امام محمدباقر عليه السلام روايت شده است كه، ولادت حضرت زهرا عليهاالسلام پنج سال بعد از بعثت رسول خدا صلي الله عليه و آله و سن شريف آن بانو در هنگام وفات هيجده سال و هفتاد و پنج روز بود.(2)

فاطمه عليهاالسلام را ناموس و علت هستي مي دانند. اگر فاطمه عليهااسلام پا به جهان فاني نگذاشته بود و خاك هبوط را به قدوم خود مبارك نمي كرد، ديگر براي پيروانش هدفي وجود نداشت تا براي آن به شهادت برسند و جهاد كنند. جهانيان با توسل به اوست كه توكل به احد را مي آموزند و از نور هدايت ايشان است كه بركت زندگي دنيايي درك مي شود.راز دل غمين فاطمه عليهااسلام"شما اي مردم بر پرتگاه آتش بوديد و از فرط ذلت نزد ديگران، همچون جرعه آبي در دست تشنه كامي يا لقمه اي در دست گرسنه اي و يا چون آتشي كه شخص مستعجلي از آن برگيرد. شما لگدكوب و پايمال بوديد و از آب متعفن با سرگين شتر مي آشاميديد و از برگ هاي خاك مال و علف بيابان مي خورديد. ذليل بوديد و زبون مي زيستيد و هر آن مضطرب بوديد كه مبادا از اين سوي يا آن سوي به شما هجوم آورند و به اسارتتان ببرند. شما اين بوديد تا خداوند به دست محمد صلي الله عليه و آله با همه آنچه بر او گذشت رهايتان كرد. چه سختي ها كه نكشيد و چه شكنجه ها كه نديد.هرگاه شاخي از شاخ هاي شيطان و گردنكشي از يارانش سر بر مي داشت و فتنه اي از مشركان به خونخواري دهان مي گشود، او برادرش علي عليه السلام را در كام آتش رقصان آن و در گلوگاه خطر مي افكند و او نيز، تا مغز دشمن را نمي كوفت و آتش سركش فتنه را به آب شمشيرش خاموش نمي كرد، آرام نمي گرفت. در همه اين مدت، علي عليه السلام در راه خدا سختي مي كشيد و به آب و آتش مي زد. در كار خدا از جان مايه مي گذارد و همواره به رسول خدا نزديك بود. در ميان دوستان و سربازان خدا وقف راه خدا بود و مدام خود را به مشقت مي انداخت. در درياي رنج فرو مي رفت و هرگز در راه خدا به ملامت مردم وقعي نمي نهاد و به ستوه نمي آمد.ولي شما چه؟ در تمام آن روزها، در رفاه و عيش بوديد، خوش مي گذرانديد و زندگي مي كرديد و بي درد بوديد. هرگاه درگيري و نبرد پيش مي آمد، خود را كنار مي كشيديد و ما را تنها مي گذارديد و از جنگ مي گريختيد.

"براي تمام كساني كه مي خواهند الهي زندگي كنند، فاطمه عليهاالسلام دفاع از حريم ولايت را، زيباتر از هر كس به معرض نمايش گذارد. خطبه غَرايش در مسجد مدينه، گواه فصاحت و بلاغت بي نظير آن حضرت است. مضامين عالي خطبه، اسلام راستين را معرفي مي كند و اهميت ولايت و امامت را روشن مي سازد.... به كجا مي رويد؟ چه مي كنيد؟ هنوز پيكر پيامبر تازه است؛ آيا مي گوييد كه محمد مُرد و همه چيز تمام شد؟ هرگز!... هان مي بينم كه اينك باز زمين گير شده ايد و دل به تن آسايي و راحت طلبي و دنيا خواهي داده ايد و قصد هميشه ماندن در دنيا كرده ايد و كسي را كه به قبض و بسط كار حكومت سزاوارتر است، دور رانده ايد و با راحتي و عياشي، خلوت كرده ايد.... بدانيد اگر همه شما هم كافر شويد و به حق پشت كنيد، خداوند همچنان ستوده است و احتياجي به شمايان ندارد.و بدانيد آنچه را كه اينك گفتم؛ گفتم، در حالي كه مي دانستم هرگز ياوري نخواهيد كرد. ولي آنچه گفتم راز دل غمين من بود كه در سينه جمع شده و دود حزن و اندوه من بود كه در دل خسته ام متراكم شده و آه آتش افروزي كه از سينه دردمند من شعله كشيده؛ تنها خواستم با شما حجت را تمام كرده باشم."(3)

پاورقي

1- مستدرك سفينة البحار؛ 3/334 .2- الكافي؛1/457.3- از سخنراني تاريخي حضرت فاطمه زهرا عليهالسلام در مسجدالنبي، ده روز پس از رحلت پدر (برگرفته از كتاب "زندگاني حضرت فاطمه (س)"، نوشتهِ دكتر اسماعيل حسيني).