بازگشت

حجاب نزد فاطمه زهرا


چند روايت درباره اهميت حجاب در نظر فاطمه زهرا عليهاسلام:

حضرت موسي بن جعفر عليه السلام از پدران گراميش از حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام نقل فرمود که:

روزي شخص نابينايي اجازه ورود خواست. فاطمه عليهاسلام برخاست و چادر به سر کرد.

رسول خدا فرمود:" چرا از او رو مي گيري، او که تو را نمي بيند؟"

فاطمه عرض کرد:" او مرا نمي بيند، اما من که او را مي بينم. و او اگر چه مرا نمي بيند ولي بوي مرا که حس مي کند."

رسول خدا فرمود:" شهادت مي دهم که تو پاره تن مني."روزي رسول خدا از اصحاب خود پرسيد:" نزديکترين حالات زن به پروردگارش کدام است؟" اصحاب نتوانستند جواب بدهند. اين سؤال به گوش فاطمه عليهاسلام رسيد. فاطمه فرمود:" نزديکترين حالات زن به پروردگارش وقتي است که در خانه اش بنشيند (و خود را در کوچه و بازار، جلو چشم نا محرمان قرار ندهد.)"

وقتي رسول خدا اين سخن را شنيد، فرمود:" فاطمه پاره تن من است."اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايد: روزي رسول خدا از ما پرسيد:" بهترين کار براي زنان چيست؟"

فاطمه عليهاسلام پاسخ داد:" بهترين کار براي زنان اين است که مردان را نبينند و مردان نيز آنها را نبينند "

رسول خدا فرمود:" فاطمه پاره تن من است "رسول خدا بعد از ازدواج فاطمه عليهاسلام کارها را بين او و علي عليه السلام تقسيم کرد و فرمود کارهاي منزل با فاطمه و کارهاي خارج از منزل با علي.

فاطمه عليها سلام مي فرمايد:" هيچ کس نمي داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا مرا از ظاهر شدن در پيش چشم مردان معاف کرد."روزي فاطمه زهرا سلام الله عليها به اسماء فرمود:" چه بد است اين تخته هايي که بدن مرده را براي تشييع جنازه روي آن مي گذارند! زيرا وقتي زني را روي آن قرار مي دهند و پارچه اي بر بدنش مي کشند، حجم بدن او معلوم است."

اسماء گفت:" من که در حبشه بودم، مي ديدم مردم آنجا تابوتي از چوب درست مي کردند و مرده را داخل آن مي گذاشتند."

سپس اسماء با چوب خرما تابوتي لبه دار درست کرد و به فاطمه عليهاسلام نشان داد. حضرت فاطمه بسيار خوشحال شد و فرمود:" اين خيلي خوب است. وقتي مرده را داخل آن قرار دهند و پارچه اي روي آن بکشند، ديگر معلوم نمي شود مرده مرد است يا زن." و فرمود:" پس از مرگم، مرا در همين تابوت بگذاريد."


پاورقي

* بحارالانوار، ج 43، صفحات 91 و 93 و 54 و 81 و 189.

* بحار/92/43 اول صفحه -

* بحار/189/43 -

* بحار1/81/43-

* بحار/54/43 -