هجرت به سوي مدينه


امام جعفر صادق صلوات اللّه عليه حکايت فرمايد:

حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله در سنين چهل و پنج سالگي بود که فاطمه زهراء سلام اللّه عليها در بيستم ماه جمادي الثّاني، در شهر مکّه چشم به جهان گشود، و مدّت هشت سال در اين شهر مقدّس اقامت کرد.

و در آن هنگام که حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله از مکّه معظّمه به مدينه منوّره مهاجرت نمود، حضرت زهراء سلام اللّه عليها به همراه همسرش، اميرالمؤ منين عليّ بن ابي طالب عليه السلام و تعدادي از زنان مهاجر که عايشه نيز همراه آن ها بود، به سوي مدينه منوّره رهسپار شده و مهاجرت نمودند.

و هنگامي که حضرت زهراء وارد شهر مدينه گرديد، پدرش رسول خدا صلي اللّه عليه و آله او را به منزل مادر أبو ايّوب انصاري بُرد و مدّتي را در آنجا سکونت گُزيد.

و پس از گذشت مدّتي که حضرت رسول صلوات اللّه عليه و سلامه با امّ سلمه ازدواج کرد، فاطمه زهراء سلام اللّه عليها را نزد همسرش ‍ امّ سلمه انتقال داد.

امّ سلمه گويد: چون رسول خدا صلي اللّه عليه و آله دخترش، فاطمه زهراء سلام اللّه عليها را نزد من آورد، امور زندگي او را به من واگذار نمود.

و او بسيار با ادب و در حدّ أعلاي کمالات بود و نسبت به مسائل زندگي بيش از من آشنا و اهل معرفت بود. [1] .


پاورقي

[1] دلائل الا مامة: ص 81، ح 21، بحارالا نوار: ج 43، ص 9، ح 16.