مهريه و جهيزيه بهترين عروس


در اين که مهريّه حضرت فاطمه سلام اللّه عليها و نيز جهيزيّه اش چه مقدار و چه وسايلي بوده، بين نويسندگان اختلاف نظر است که در اين نوشتار اشاره اي به مشهور گفتار تاريخ نويسان مي شود:

مهريّه حضرت فاطمه سلام اللّه عليها: دوازده و نيم وَقيه مي باشد که هر وَقيه معادل چهل درهم مي باشد، بنابر اين مهريّه آن حضرت پانصد درهم بوده است.

و بعضي گفته اند: چهارصد مثقال بوده، که هر هفت مثقال، معادل ده درهم مي باشد.

و عدّه اي هم گفته اند: چهارصد و هشتاد درهم بوده است.

صورت جهيزيّه: طبق روايتي چنين آمده است، که حضرت عليّ عليه السلام شتر خود را به مبلغ چهارصد و هشتاد درهم فروخت و آن را به عنوان مهريّه تحويل رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله داد، و حضرت رسول آن ها را در اختيار عمّار ياسر و بعضي ديگر از اصحاب خود قرار داد تا براي دخترش بهترين عروس دنيا جهيزيّه خريداري نمايند.

صورت جهيزيّه به اين شرح مي باشد:

1 پيراهن عروس، به قيمت هفت درهم.

2 عبا چادر قُطواني کوفه اي.

3 پوشيه، براي پوشش صورت از ديد نامحرمان.

4 رو انداز سياه رنگ.

5 تخت خواب، جهت ايمني از حيوانات گزنده.

6 دو عدد گليم کتاني مصري.

7 چهار عدد بالش و متکّا، که درون آن ها از گياهان خشک و خوشبو پر شده بود.

8 يک عدد پرده نازک از جنس پشم.

9 يک قطعه حصير، از اطراف بَحرين قَطَر.

10 دستاس، جهت آرد کردن گندم و.... از سنگ ساخته شده بود.

11 قدح و طشت مِسّي، براي خمير کردن آرد و شستن لباس.

12 ظرف آب مشگ، که از پوست بزغاله بود.

13 قدحي چوبي براي شير و دوغ.

14 مشگ کهنه، جهت سرد شدن آب.

15 آفتابه و لگن.

16 بستو سبز رنگ، جهت روغن و....

17 کتري سفالي، شبيه آفتابه.

18 فرش از پوست حيوان، جهت نشستن.

19 مشگ آب، براي کارهاي متفرقه. [1] .


پاورقي

[1] أعيان الشّيعة: ج 1، ص 312 و379، فاطمة الزّهراء عليها السلام: ص 106، کشف الغمّة: ج 1، ص 359.