لوح حضرت فاطمه


امام جعفر صادق عليه السلام حکايت فرمايد:

روزي پدرم امام محمّد باقر عليه السلام به جابر بن عبداللّه انصاري پيشنهاد داد براين که در فرصتي مناسب، صحبتي با تو دارم.

جابر اظهار داشت: هر موقع بفرمائي، من آماده ام.

تا آن که روزي پدرم سلام اللّه عليه، جابر را فرا خواند و فرمود:

آن لوحي را که در حضور مادرم، فاطمه زهراء سلام اللّه عليها مشاهده کرده اي، توضيحاتي پيرامون آن بيان نما.

جابر در پاسخ گفت: روزي براي تبريک و تهنيت ولادت امام حسين عليه السلام بر مادرت، فاطمه زهراء عليها السلام وارد شدم.

در مقابل او لوحي سبز رنگ ديدم که گمان کنم از نوع زمرّد بود؛ و سپس در آن لوح نوشته هائي را به رنگ سفيد، شبيه نور خورشيد مشاهده کردم، که برايم تعجّب آور بود.

پس عرضه داشتم: اي دختر رسول اللّه! پدر و مادرم فدايت باد، اين لوح چيست؟ و چه مطالبي در آن ثبت گرديده است؟

در پاسخ فرمود: اين لوحي است که خداوند متعال، آن را به پدرم هديّه داده است و در آن نام پدرم و همسرم عليّ و دو فرزندم حسن و حسين و ديگر امامان و اوصياء عليهم السلام درج گرديده است.

و پدرم رسول خدا صلي اللّه عليه و آله آن را به من عنايت کرده، تا به وسيله آن شادمان و مسرور باشم.