قضاوت در بهترين خط


روزي حضرت فاطمه زهراء عليها السلام مشغول انجام کارهاي منزل بود و دو فرزند عزيزش حسن و حسين عليهما السلام خطّي را نوشته بودند و هر يک ادّعا مي کرد، که خطّ من بهتر و زيباتر است.

پس جهت قضاوت نزد مادرشان آمدند و از او خواستند تا نظر دهد که خطّ کدام يک بهتر و زيباتر مي باشد.

ولي حضرت زهراء عليها السلام براي آن که هيچ کدام را ناراحت نکند اظهار داشت: از پدرتان سؤال نمائيد.

و چون حسن و حسين عليهما السلام موضوع را براي پدرشان عرضه داشتند، او نيز نخواست که يکي از آن دو عزيز را ناراحت و مأيوس ‍ نمايد، به همين جهت فرمود: برويد و از جدّتان رسول خدا سؤال نمائيد.

لذا آن دو عزيز، نزد رسول خدا صلي اللّه عليه و آله آمدند وخطّشان را نشان دادند، همچنين حضرت فرمود: من نيز قضاوت نکنم تا آن که با جبرئيل مشورت نمايم.

همين که جبرئيل عليه السلام بر حضرت رسول وارد شد و در جريان موضوع قرار گرفت، اظهار داشت: بايستي از خداوند سبحان نظر خواهي کنم، و در نهايت خداي مهربان خطاب نمود: بايد مادرشان نظر دهد و قضاوت نمايد.

به همين جهت، حضرت زهراء عليها السلام گردنبند مرواريد خود را از گردن در آورد و نخ آن را پاره نمود و دانه هايش را بر زمين ريخت و سپس به فرندانش خطاب نمود و اظهار داشت: هر کدام از شما دانه هاي بيشتري بردارد خطّ او بهتر است.

و هر يک به طور مساوي از دانه هاي مرواريد برداشت و در نهايت هيچ کدام ناراحت و غمگين نگشتند و خطّ هر دو خوب و زيبا تشخيص داده شد. [1] .


پاورقي

[1] بحارالا نوار: ج 43، ص 309، س 5، ضمن ح 72.