عروس به سوي حجله يا خانه بخت


در احاديث متعدّدي وارد شده و نيز مورّخين ثبت کرده اند:

چون جشن عروسي حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها برگزار شد و خواستند که آن عروس بي همتا را به خانه سعادت و بخت ببرند، جبرئيل، ميکائيل و اسرافيل عليهم السلام به همراه هفتاد هزار فرشته در مشايعت آن عروس شرکت کردند.

پس مرکب حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله را که به نام دُلدُل معروف بود آوردند و عروس را برآن سوار نمودند.

و لِجام آن را جبرئيل عليه السلام در دست گرفت و اسرافيل کنار مرکب مواظب عروس بود و ميکائيل نيز مِشگ و عنبر دود مي کرد.

هنگام حرکت عروس از منزل پدر به سوي منزل سعادت يعني خانه شوهر جبرئيل تکبير مي گفت و ديگر همراهان و مشايعت کنندگان نيز مي گفتند: «اللّه اکبر».

و از همان زمان بود که شعار تکبير و صلوات در مجالس عروسي و جشن هاي مذهبي مرسوم گرديد.

در برخي از روايات گفته شده که در شب عروسي، يک ظرف شير توسّط حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله براي عروس و داماد فرستاده شد و فرمود که آن را بياشامند.

و در بعضي ديگر از روايات چنين آمده است که صبح عروسي، خود حضرت رسول براي عروس و داماد شير آورد و فرمود: بياشاميد.

صبح عروسي، پدر عروس جهت ديدار داماد و عروس به منزل ايشان تشريف آورد و ضمن تبريک و تهنيت و بيان تذکّراتي به هر دو نفر، فرمود:

فاطمه جان! تو را به شخصي شوهر دادم، که سرور تمام صالحان و نيکان دنيا و آخرت مي باشد.

و سپس خطاب به داماد کرد و فرمود: اين دخترم بسيار عزيز است، پس هر که او را گرامي دارد، مرا گرامي داشته و هر که به او توهين نمايد، مرا توهين کرده است.

و نيز فرمود: خداوند، زمين را مهريّه و صداق دخترم فاطمه قرار داد؛ پس هر که روي زمين راه رود و مخالف وي باشد، همانا غاصب خواهد بود. [1] .


پاورقي

[1] بحارالا نوار: ج 43، ص 137 145 به نقل از کافي، کشف الغمّة، مصباح الا نوار،.... و احقاق الحقّ: ج 19، ص 134 136 با تفاوت.