شوخي زن و شوهر با رضايت خداوند


سلمان فارسي حکايت نمايد:

روزي حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها بر پدرش، رسول خدا صلي اللّه عليه و آله وارد شد.

وقتي رسول خدا چشمش بر چهره فاطمه افتاد، او را گريان و غمگين ديد، به همين جهت علّت را جويا شد؟

حضرت زهراء سلام اللّه عليها در پاسخ پدر اظهار داشت: اي رسول خدا! روز گذشته بين من و همسرم، عليّ بن ابي طالب عليه السلام جرياني اتّفاق افتاد که با يکديگر ضمن صحبت، شوخي و مزاح مي کرديم و من جمله اي را به عنوان شوخي به شوهرم گفتم، که موجب ناراحتي او شد.

و چون احساس کردم که همسرم ناراحت است، از سخن خويش غمگين و پشيمان گشتم و از او خواهش کردم تا از من راضي و خوشحال گردد.

و او نيز عذر مرا پذيرفت و شادمان شد و با خنده روئي با من مواجه گشت و احساس کردم که از من راضي مي باشد؛ ولي اکنون از خداي خود وحشت دارم که مبادا از من خشمگين و ناراضي باشد.

رسول خدا صلي اللّه عليه و آله با شنيدن چنين مطالبي اظهار نمود: اي دخترم! همانا رضايت و خوشنودي شوهر همانند رضايت و خوشنودي خداوند متعال خواهد بود و غضب و ناراحتي شوهر سبب نارضايتي و ناراحتي خدا مي گردد.

و سپس افزود: هر زني که خداوند را همچون حضرت مريم عبادت و ستايش کند؛ وليکن شوهرش از او ناراضي باشد، عبادات و اعمال او مقبول درگاه خدا قرار نمي گيرد.

اي دخترم! بدان که بهترين اعمال، فرمان بُرداري و تبعيّت از شوهر است، البتّه در مواردي که خلاف اسلام و قرآن نباشد بعد از آن، بهترين کارها براي زن ريسندگي است، يعني کارهاي سبک و فردي، به دور از نامحرمان را انجام دهد.

اي دخترم! هر زني که زحمات و مشقّات خانه داري را تحمّل کند و خانه داري نمايد و براي رفاه و آسايش اعضاء خانواده اش تلاش ‍ نمايد، همانا او اهل بهشت خواهد بود. [1] .


پاورقي

[1] إ حقاق الحقّ: ج 19، ص 112 و 113، داستان مفصّل است، علاقه مندان مراجعه نمايند.