زينت منزل يا رضايت خداوند


در روايات بسياري وارد شده است:

هرگاه رسول خدا صلي اللّه عليه و آله از مسافرت مراجعت مي نمود، ابتداء به حضور دختر گراميش فاطمه زهراء سلام اللّه عليها وارد مي شد و دقايقي را در کنار وي مي نشست، تا آن که جريان غزوه تبوک پيش آمد و حضرت رسول به همراه اميرالمؤ منين عليّ صلوات اللّه عليهما به قصد جنگ تبوک حرکت کردند و رفتند.

و حضرت زهراء سلام اللّه عليها خود و فرزندانش را با گوشواره وگردنبند نقره زينت کرد، همچنين روسري خود را با زعفران رنگ نمود و پرده اي هم براي اتاق تهيّه و آويزان کرد.

و اين حرکت بدان جهت بود که وقتي پدرش رسول خدا و شوهرش اميرمؤ منان از مسافرت و ميدان نبرد جنگ بازگشتند خوشحال شوند.

و هنگامي که حضرت رسول از مسافرت بازگشت طبق معمول به منزل حضرت زهراء وارد شد؛ و چون آن صحنه را مشاهده نمود با ناراحتي از منزل خارج گشت و به مسجد رفت.

حضرت فاطمه سلام اللّه عليها متوجّه علّت ناراحتي پدرش شد، به همين جهت سريع تمام آنچه را که براي زينت خود و بچّه ها و براي زينت اتاق تهيّه کرده بود، در آورد و همه آن ها را براي پدرش فرستاد و پيام داد تا آن ها را، به هر کاري که صلاح مي داند در راه خداوند متعال مصرف نمايد.

موقعي که آن اسباب و وسايل را خدمت رسول خدا صلي اللّه عليه و آله آوردند، حضرت سه مرتبه فرمود: «فداها أبوها» يعني؛ پدرش فدايش گردد.

و سپس افزود: دنيا از براي محمّد و اهل بيتش (صلوات اللّه عليهم و نيز براي شيعيانشان -) نخواهد بود.

و چنانچه دنيا به اندازه بال پشه اي ارزش مي داشت، ذرّه اي از آن را کافران بهره مند نمي شدند. [1] .


پاورقي

[1] إ حقاق الحقّ: ج 25، ص 279، بحارالا نوار: ج 43، ص 20، ح 7.