دلسوزي دختر براي پدر


حضرت امام عليّ بن موسي الرّضا به نقل از پدران بزرگوارش عليهم السلام حکايت فرمايد:

روزي اميرالمؤ منين عليّ عليه السلام فرمود: زماني که در کنار پيامبر اسلام صلي اللّه عليه و آله، به همراه ديگر اصحاب مشغول کَندن خندق بوديم، فاطمه زهراء سلام اللّه عليها بر ما وارد شد و قطعه ناني را که همراهش بود، تقديم پدرش پيامبر خدا کرد.

پيغمبر خدا صلي اللّه عليه و آله خطاب به دخترش کرد و فرمود: اين نان را از کجا آورده اي؟

فاطمه زهراء سلام اللّه عليها اظهار داشت: مقداري نان پخته ام، يک قرص نان را سهم حسن و حسين کنار گذاشتم و اين مقدار را هم براي شما آورده ام.

رسول خدا صلي اللّه عليه و آله فرمود: اي فاطمه! اين اوّلين طعامي است که پس از سه روز داخل شکم پدرت مي شود. [1] .


پاورقي

[1] بحارالا نوار: ج 16، ص 225 به نقل از صحيفة الرّضا عليها السلام.