دفاع علمي از مومنين


دو نفر زن كه در مسئله اي ديني با يكديگر اختلاف داشتند براي حل اختلاف خود نزد فاطمه عليها السلام رفتند. يكي از زنان مومن و ديگري معاند و كافر بود. فاطمه عليها السلام مي فرمايد: من دلايل زن مومن را اثبات كردم و حقانيت سخن او را آشكار نمودم و در نتيجه او بر آن زن كه دشمن اسلام بود پيروز گشت و بشدت شاد و مسرور گرديد. فاطمه عليها السلام به آن زن مومن كه بسيار خوشحال شده بود فرمود: شادي فرشته ها براي پيروزي تو بر او بيشتر از شادي تو مي باشد و غم و اندوه شيطان و ياران او از غم و اندوه اين زن كافر زيادتر است .

پاورقي

قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري