در فكر ديگران و براي ديگران


روزي امام حسن مجتبي عليه السلام وارد اتاق مادرش، حضرت زهراء عليها السلام گرديد، ديد که مادرش در حال رکوع نماز است و براي مردها وزن هاي مؤ من با ذکر نامشان دعا مي کند.

گوش کرد، که ديد مادرش فقط براي ديگران دعا مي نمايد و براي خويش، هيچ دعائي نمي فرمايد، جلو آمد و اظهار داشت: اي مادر! چرا مقداري هم براي خودت دعا نمي کني همان طوري که براي ديگران دعا مي نمائي؟

حضرت زهراء سلام اللّه عليها پاسخ داد: اي فرزندم! اوّل ما بايد به فکر نجات همسايه باشيم و سپس براي خودتلاش و دعا کنيم. [1] .

و در حديثي وارد شده است که: دعاي مؤ من در حقّ ديگران مستجاب مي شود و موقعي که انسان در حقّ ديگران و براي ديگران دعا کند، ملائکه الهي براي او دعا خواهند کرد، که حتما، دعاي آن ها مستجاب خواهد شد.


پاورقي

[1] احقاق الحقّ: ج 25، ص 255، بحار: ج 43، ص 81، مستدرک الوسائل: ج 5، ص 244، ح 1.