تقسيم كار و پاداش اطاعت


امام باقر عليه السلام حکايت فرمايد:

چون حضرت عليّ و فاطمه صلوات اللّه عليهما ازدواج کردند، کارها را بين خود تقسيم نمودند، کارهاي مربوط به داخل منزل را حضرت فاطمه سلام اللّه عليها عهده دار آن گرديد؛ و آنچه را که مربوط به بيرون منزل بود امام عليّ عليه السلام پذيرفت.

چند روزي بدين منوال گذشت، روزي امام عليّ عليه السلام وارد منزل گرديد و اظهار داشت: اي فاطمه! در منزل چه داريم؟

حضرت زهراء سلام اللّه عليها پاسخ داد: قسم به حقيقت تو! سه روز است که هيچ نداريم.

امام عليّ عليه السلام فرمود: چرا قبلاً نگفته اي؟

جواب داد: چون پدرم، رسول خدا صلي اللّه عليه و آله مرا نهي فرمود از اين که چيزي را از شوهرم درخواست کنم که قادر بر انجام آن نباشد.

پس اميرالمؤ منين عليّ عليه السلام از منزل خارج شد و مبلغ يک دينار از شخصي قرض نمود و به سوي منزل مراجعت کرد تا آنچه را که حضرت زهراء سلام اللّه عليها مي خواهد خريداري نمايد.

در بين راه، عمّار ياسر را ديد که غمگين و افسرده است، فرمود: براي چه از منزل بيرون آمده اي؟

و چرا افسرده اي؟

عمّار گفت: يا اميرالمؤمنين! گرسنگي و تهيدستي ما را غمگين نموده است و به همين دليل از منزل بيرون آمده ام.

در اين لحظه، يکي از اصحاب که اين داستان را از امام محمّد باقر عليه السلام مي شنيد، گفت: مولاي من! آيا در چنين وضعيّتي رسول اللّه زنده بود؟

حضرت فرمود: بلي رسول خدا زنده بود.

سپس امام باقر عليه السلام افزود: اميرالمؤ منين عليّ عليه السلام به عمّار خطاب کرد و فرمود: من نيز به همين جهت از منزل بيرون آمده ام و يک دينار قرض کرده ام تا رفع مشکل خويش نمايم؛ ولي آن دينار را به تو مي دهم، و سپس حضرت آن يک دينار را به عمّار ياسر داد و خود دست خالي روانه منزل گرديد.

چون وارد منزل گشت، ديد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نشسته است و فاطمه سلام اللّه عليها مشغول نماز مي باشد و طبقي سرپوشيده جلوي آن دو بزرگوار قرار دارد.

همين که حضرت زهراء سلام اللّه عليها نمازش را به اتمام رسانيد، به طرف طبق رفت و سرپوش را برداشت، مقداري نان و گوشت در طبق موجود بود.

امام عليّ عليه السلام از همسرش سؤ ال نمود: اين طبق غذا را چه کسي آورده است؟

پاسخ داد: از طرف خداوند متعال؛ چون او هر که را بخواهد از نعمت هايش روزي مي رساند.

حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله خطاب به آن دو همسر کرد و فرمود: مي خواهيد مثال شماها را بگويم؟

گفتند: بلي.

حضرت رسول فرمود: تو اي عليّ! مانند حضرت زکريّا عليه السلام هستي، که چون بر مريم سلام اللّه عليها وارد شد او را در محراب، مشغول عبادت يافت که کنارش طبقي از غذا قرار داشت.

و اين همان طبق غذائي است که قائم آل محمّد عليهم السلام وعجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف نيز از آن تناول خواهد نمود. [1] .


پاورقي

[1] بحارالا نوار: ج 43، ص 31، ح 38، تفسير عيّاشي: ص 29، ح 35، إ حقاق الحقّ: ج 19، ص 113.