پاداش پاسخگوئي به مسائل


امام حسن عسگري صلوات اللّه و سلامه عليه حکايت فرمايد:

روزي زني نزد حضرت فاطمه زهراء عليها السلام وارد شد و گفت: مادري دارم ضعيف و ناتوان که براي انجام نماز، مسئله اي برايش ‍ پيش آمده و مرا فرستاده است تا پاسخ آن را از شما دريافت نمايم.

حضرت زهراء عليها السلام پس از گوش دادن به سخنان آن زن، جوابش را داد و آن زن دو مرتبه سؤ ال خود را تکرار کرد و حضرت دوباره جواب او را داد.

و به طور مرتّب آن زن سؤ ال خود را بازگو کرد تا آن که به ده مرتبه رسيد و حضرت زهراء عليها السلام بدون هيچ گونه احساس و اظهار ناراحتي و بلکه به عطوفت پاسخ او را بيان مي نمود. [1] .

پس از آن، زن خجالت زده شد و گفت: شما را خسته و ناراحت کردم، بيش از اين مزاحم شما نمي شوم.

و حضرت زهراء عليها السلام اظهار نمود: خير، براي من زحمتي نخواهد بود و سپس افزود: چنانچه شخصي أجير شده باشد تا باري سنگين را به جائي ببرد و در إ زاي آن مبلغ صد هزار دينار مزد بگيرد آيا ناراحت مي شود؟!

و آن زن در جواب حضرت گفت: خير.

بعد از آن فرمود: من براي هر سؤ ال که جوابش را بگويم أجير تو هستم و مزد و پاداش آن نزد خداوند متعال به ارزشي بيش از آنچه که در اين جهان است، مي باشد.

پس اکنون آنچه مي خواهي سؤ ال کن و براي من ناراحت مباش، که از پدرم رسول اللّه صلوات اللّه عليه شنيدم، فرمود:

علماء و دانشمندان، شيعيان و پيروان ما در روز قيامت در حالي محشور مي شوند، که تاج کرامت بر سر نهاده اند.

چون آنان در دنيا بر هدايت بندگان خدا، تلاش و کوشش داشته اند مورد لطف و رحمت خداوند قرار مي گيرند و هدايا و خلعت هاي گرانبهاي بهشتي تقديمشان مي شود...

پس از آن حضرت زهراء عليها السلام فرمود: اي بنده خدا! ارزش يکي از آن خلعت ها، هزار بار بيش از آنچه است که در اين دنيا وجود دارد وخورشيد بر آن مي تابد.

چون که چيزهاي اين دنيا هر چند هم به ظاهر ارزش والائي داشته باشد؛ امّا فاسد شدني و فناپذير است، بر خلاف قيامت و بهشت که هر چه در آن باشد سالم و جاويد خواهد بود. [2] .


پاورقي

[1] احتمالاً مضمون سؤ الها مختلف بوده است، نه اين که سؤ ال را تکرار کرده باشد.

[2] تفسيرالامام العسکري عليه السلام: ص 340، ح 216، بحارالا نوار: ج 2، ص 3، ح 3.