بي تابي دختر و بشارت پدر


ابو ايّوب انصاري حکايت کند:

در آن هنگامي که رسول گرامي اسلام صلي اللّه عليه و آله در بستر بيماري خوابيده بود و آخرين لحظات عمر پربرکت خود را سپري مي نمود، حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها به ديدار پدر بزرگوارش آمد.

و چون پدر را با آن وضعيت جسمي مشاهده نمود، سخت گريست و اشک بر گونه هايش جاري گشت.

حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله با ديدن غم و اندوه دخترش، وي را دلداري داد و اظهار داشت: اي فاطمه! خداوند متعال از بين تمام بندگانش، تنها عليّ بن ابي طالب عليه السلام را به عنوان شوهرت برگزيد.

و آن گاه بر من وحي فرستاد که تو را به نکاح او در آورم و اين براي تو عظمت و سعادت بود که چنين شخصيّتي شوهر تو گرديد.

در اين لحظه، حضرت زهراء سلام اللّه عليها خوشحال شد و با شادماني تبسّمي نمود.

و پدرش در ادامه فرمايش خود افزود: فاطمه جان! بدان که شوهرت داراي چند خصلت و فضيلت است که ديگران از آن فضايل و مناقب محروم هستند:

ايمان و اعتقاد راسخ به خدا و رسولش، آگاهي به علوم و فنون مختلف، داراي حکمت و معارف، همسري چون تو، دو فرزند پسر چون حسن و حسين، انجام امر به معروف و نهي از منکر در تمام حالات، قضاوت بر مبناي کتاب خدا.

و پس از آن فرمود: فاطمه! ما اهل بيتي هستيم که خداوند رحمان عنايتي را به ما فرموده است، که (نه به امّت هاي قبل از ما و نه بعد از ما) به هيچکس چنين عنايتي نشده و نخواهد شد.

پدرت بهترين و افضل تمام پيغمبران مي باشد.

شوهرت وصيّ من، و افضل اوصياء است.

عمويت، حمزه سيّد و سرور تمام شهيدان است.

جعفر طيّار از ما اهل بيت است، که در بهشت با دو بال خود پرواز مي کند.

و دو فرزندت حسن و حسين، که دو سبط اين امّت مي باشند. [1] .


پاورقي

[1] بحارالا نوار: ج 43، ح 8، به نقل از خصال شيخ صدوق.