بهشت و پيراهن خون آلود حسين


حضرت صادق آل محمّد صلوات اللّه عليهم حکايت فرمايد:

آن هنگام که صحراي محشر بر پا شود و خداوند تمامي بندگانش را زنده احضار نمايد، صدائي به گوش همگان خواهد رسيد که: اي جماعت! چشم هاي خود را ببنديد و سرهاي خود را به زير افکنيد، چون که فاطمه دختر محمّد صلي اللّه عليه و آله مي خواهد از پل صراط عبور نمايد.

پس همگان چشم هاي خود را مي بندند و حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها در حالي که هفتاد هزار فرشته او را مشايعت و همراهي مي کنند، وارد مي شود و در يکي از موقف هاي مهمّ محشر توقّف مي فرمايد.

پس از آن پيراهن به خون آغشته حضرت ابا عبداللّه الحسين عليه السلام را در دست گرفته و به محضر ربوبي پروردگار عرضه مي دارد: پروردگارا! اين پيراهن فرزندم، حسين مي باشد، تو خود آگاهي که با فرزندم چگونه رفتار کردند.

در اين هنگام، صدائي از طرف خداوند متعال مي رسد: اي فاطمه! هر خواسته و تقاضائي داري بگو، که برآورده خواهد شد.

و حضرت زهراء سلام اللّه عليها اظهار دارد: خدايا! انتقام مرا از قاتلين فرزندم، حسين بگير.

پس شعله اي مهيب از آتش بر پا شود و زبانه کشان يکايک قاتلين امام حسين عليه السلام را فرو بلعد، همان طوري که پرنده اي که دانه از زمين برچيند.

و سپس به عمق دوزخ برگردد و تمامي آن افرادِ ظالم، به عذاب هاي دردناک مجازات و عقاب خواهند شد.

بعد از آن، فاطمه زهراء سلام اللّه عليها به سوي بهشت حرکت مي نمايد و در حالي که ذراري و دوستان و علاقه مندانش همراه او مي باشند، وارد بهشت خواهند شد؛ و از انواع برکات و نعمت هاي آن بهره مند مي گردند. [1] .


پاورقي

[1] أمالي مفيد: ص 130، ح 6 و در کتاب احقاق الحقّ: ج 25، ص 222 به نقل از اميرالمؤ منين عليّ عليه السلام از پيامبر اسلام صلي اللّه عليه و آله وارد شده است.