بهترين روش سعادت بخش براي زن


محدّثين و مورّخين از اميرالمؤ منين، امام عليّ عليه السلام حکايت کرده اند:

روزي در جمع عدّه اي از اصحاب و ياران نشسته بوديم، که حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله سؤ ال فرمود: بهترين چيز براي زن چيست؟

و هيچ يک از افراد جواب مناسبي براي آن نداشتند.

هنگامي که من به منزل، نزد فاطمه سلام اللّه عليها آمدم، موضوع را براي آن مخدّره، مطرح کردم که امروز پيامبر خدا چنين سؤ الي را بيان نموده است؟

حضرت فاطمه سلام اللّه عليها اظهار داشت: آيا هيچ کدام از اصحاب جواب آن را ندانستند؟

گفتم: خير، کسي جوابي نداد.

پس از آن مخدّره اظهار نمود: بهترين چيزي که براي زن سعادت بخش و مفيد مي باشد، آن است که مردي را نبيند و هيچ مرد نامحرمي نيز او را نبيند.

امام عليّ عليه السلام افزود: چون شب فرا رسيد، در جلسه اي با حضور اصحاب و رسول خدا صلي اللّه عليه و آله مشارکت نموده و من گفتم:

يا رسول اللّه! از ما سؤ ال کردي: چه چيزي براي زن بهتر است؟

اکنون جواب آن را آورده ام و آن اين که: بهترين چيز براي زن آن است که مردي را نبيند و هيچ مرد نامحرمي هم او را نبيند.

حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله فرمود: چه کسي اين پاسخ را گفته است؟

گفتم: فاطمه زهراء سلام اللّه عليها.

حضرت فرمود: بلي، دخترم راست گفته است، همانا که او پاره تن من مي باشد. [1] .


پاورقي

[1] احقاق الحقّ: ج 25، ص 350، أعيان الشّيعة: ج 1، ص 322.