بهترين الگو براي بانوان


عبداللّه بن عباس و ديگر راويان حکايت کنند:

هنگامي که زمان رحلت يگانه دخت نبوّت، همسر ولايت حضرت فاطمه زهراء عليها السلام نزديک شد، أسماء بنت عميس را طلب کرد.

و چون اسماء نزد ايشان حضور يافت، به او فرمود:

اي اسماء! وقت جدائي و فراق من فرا رسيده است، مي خواهم بعد از آن که فوت نمودم، جسد مرا به وسيله اي بپوشاني، تا آن که هنگام تشييع جنازه ام و حجم بدنم مورد ديد افراد نامحرم قرار نگيرد.

اسماء با شنيدن اين کلمات بسيار اندوهگين و محزون گرديد.

و چون حضرت زهراء مرضيّه عليها السلام، بر خواسته و پيشنهاد خود اصرار ورزيد، اسماء اظهار داشت: اي حبيبه خدا! من در حبشه، تخت هائي را ديده ام که مخصوص حمل و تشييع جنازه زن درست مي کرده اند.

حضرت زهراء عليها السلام با شنيدن آن خوشحال شد و تقاضا نمود که تابوتي همانند آن را برايش تهيّه نمايند.

وقتي اسماء آن تابوت را تهيّه کرد و نزد ايشان آورد، حضرت آن را مشاهده نمود و فرمود:

شما با اين تابوت، جسد مرا از ديد افراد و نامحرمان مستور و پنهان خواهيد داشت، خداوند متعال بدن شما را از آتش دوزخ مستور گرداند. [1] .


پاورقي

[1] إ حقاق الحقّ: ج 25، ص 549، أعيان الشّيعة: ج 1، ص 320 و همين داستان را نيز امام جعفر صادق عليه السلام با اندک تفاوتي بيان فرموده است و در پايان به نقل از قول پدرش حضرت باقر العلوم عليه السلام مي افزايد: اوّلين تابوتي که در اسلام براي حمل جنازه ساخته شد، تابوت مادرم، زهراء عليها السلام بود.

دعائم الاسلام: ج 1، ص 232 و مستدرک الوسائل: ج 2، ص 316، ح 5.