اهميت نماز، پانزده ضرر و زيان در نماز


مرحوم سيّد بن طاووس در کتاب فلاح السّائل آورده است:

روزي حضرت صدّيقه کبري، فاطمه زهراء سلام اللّه عليها به محضر مبارک پدر بزرگوار خود، رسول گرامي اسلام صلي اللّه عليه و آله وارد شد؛ و اظهار داشت: اي پدر جان! جزاي آن دسته از مردان و يا زناني که نماز را سبک مي شمارند، چيست؟

پيامبر خدا صلوات اللّه عليه فرمود: دخترم، فاطمه جان! هرکس نماز را سبک شمارد و به شرائط و دستورات آن بي اعتنائي نمايد، خداوند او را به پانزده نوع عقاب، مجازات مي گرداند:

شش نوع آن در دنيا، سه نوع آن موقع مرگ و جان دادن، سه نوع در قبر و سه نوع ديگر در قيامت آن هنگامي که از قبر بر انگيخته شود خواهد بود.

امّا آن شش نوع عقابي که در دنيا خواهد ديد:

1 برداشتن برکت و توفيق از عمرش، که نتواند از آن بهره کافي و سودمندي برگيرد.

2 برداشتن برکت از درآمدهايش.

3 پاک شدن سيماي نيکوکاران از چهره اش.

4 سرگردان و دلسرد شدن در کارها و عباداتش.

5 دعاها و خواسته هايش مستجاب نخواهد شد.

6 آن که در دعاي مؤ منين سهيم نخواهد بود و دعاي خير ايشان شاملش نمي شود.

و امّا آن عقاب هائي را که هنگام مرگ خواهد ديد:

1 ذليلانه خواهد مُرد.

2 گرسنه و تشنه جان مي دهد.

3 هيچ چيزي تشنگي و گرسنگي او را بر طرف نسازد.

و امّا آن عذاب هائي که در قبر دچارش مي شود:

1 خداوند متعال ملکي را مأمور مي نمايد تا مرتّب او را مورد شکنجه قرار دهد.

2 قبرش تنگ و تاريک و وحشتناک مي باشد.

و امّا آنچه در قيامت مبتلايش مي گردد:

1 خداوند ملکي را مأمور مي نمايد تا او را بر صورت، روي زمين بکشاند و اهل محشر او را تماشا نمايند.

2 محاسبه و بررسي اعمالش سخت و دقيق خواهد بود.

3 و در نهايت اين که مورد رحمت و محبّت خداوند قرار نمي گيرد و عذابي دردناک دچارش خواهد شد. [1] .


پاورقي

[1] مستدرک الوسائل: ج 3، ص 23، ح 1.