اعمال هنگام خواب


حضرت زهرا سلام (عليها السلام) فرمودند:

يكشب رختخوابم را پهن كرده بودم و مي خواستم بخوابم ، حضرت رسول (ص) بر من وارد شد و فرمودند: اي فاطمه ! نخواب ، مگر چهار عمل را بجا آوري . گفتم : آن چهار عمل چيست ؟! فرمود:

اول : ختم قرآن كن . دوم : پيغبران را شفيع خود گردان . سوم : مؤ منين را از خود خوشنود گردان . چهارم : حج و عمره را بجا آور. سپس مشغول نماز شدند، من منتظر ماندم تا نماز حضرت تمام شد، گفتم : يا رسول اللّه ، مرا امر فرموديد: به چهار چيز كه قدرت انجام آن را دراين وقت ندارم . آن حضرت تبسمي كردند و فرمودند:

1 هر وقت خواستي بخوابي قل هو اللّه احد را سه مرتبه خوان ، مثل اين است كه قرآن را ختم كردي يعني ثواب ختم قرآن را برايت مي نويسند. 2 وقتي كه بر من و پيغبران قبل از من صلوات بفرستي ، ما در روز قيامت شفيعان تو خواهيم بود. يعني بگويي : سَلامٌ عَلَي جَميعِ الاْ نْبياء و المُرسَلين 3 وقتي براي مؤ منين استغفار بگويي ، يعني بگويي : اَللّهُمَّ اغْفِر المُؤ منينَ و المُؤ منات . پس تمام آنها از تو خوشنود مي شوند. 4 و وقتي بگويي : سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُالِلّهِ وَلا اِلهَ اِلا اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ. پس حج و عمره بجا آوردي .

پاورقي

داستانهايي از اذکار ختوم و ادعيه مجرب / علي مير خلف زاده